I Konwencja PTSM. „Poza oblężoną twierdzą”. Interdyscyplinarność w nauce o stosunkach międzynarodowych

I Ogólnopolska Konwencja
Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych

Poznań, listopad 2011

Kalendarz

Brak nadchodzących wydarzeń