100 lat tradycji zinstytucjonalizowanych badań stosunków międzynarodowych – zaproszenie na konferencję

 

Lublin

 

 

Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych

Zakład Stosunków Międzynarodowych UMCS

 

 

100 lat tradycji zinstytucjonalizowanych badań stosunków międzynarodowych

Lublin, 15 czerwca 2019 roku, Wydział Politologii UMCS, s. 115

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji „100 lat tradycji zinstytucjonalizowanych badań stosunków międzynarodowych”, która odbędzie się 15 czerwca w Lublinie.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji (uczestnictwo bierne) prosimy o kontakt mailowy: kontakt@nullptsm.edu.pl.

 

PROGRAM KONFERENCJI

9.30-9.40             Otwarcie konferencji

Prof. dr hab. Marek Pietraś – Kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. Edward Haliżak – Instytut Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski

9.40-11.10           Sesja I

Przewodnicząca: dr hab. Adriana Dudek (Uniwersytet Wrocławski)

  1. Prof. dr hab. Edward Haliżak (Uniwersytet Warszawski), Zarys historiografii dyscypliny
  2. Prof. dr hab. Marek Pietraś (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Tradycje „Westfalii” w nauce o stosunkach międzynarodowych
  3. Dr Marcin Grabowski (Uniwersytet Jagielloński), Global International Relations. Geneza dyskursu o niezachodniej teorii stosunków międzynarodowych

11.20-12.50        Sesja II

Przewodniczący: prof. dr hab. Marek Pietraś (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

  1. Prof. UMCS dr. hab. Beata Surmacz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Studia dyplomacji a badanie stosunków międzynarodowych
  2. Dr hab. Adriana Dudek (Uniwersytet Wrocławski), Modele decydowania w polityce zagranicznej
  3. Dr Tomasz Pugacewicz (Uniwersytet Jagielloński), Geneza mariażu nauki i praktyki stosunków międzynarodowych – studium przypadku Council of Foreign Relations i Royal Institute of International Affairs

12.50-13.15        Przerwa kawowa

13.15-15.00        Sesja  III

Przewodniczący: prof. dr hab. Edward Haliżak (Uniwersytet Warszawski)

  1. Prof. UAM dr hab. Anna Potyrała (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Liga Narodów i ONZ – historyczna analiza porównawcza
  2. Dr hab. Jakub Zajączkowski (Uniwersytet Warszawski), Geneza studiów regionalnych w nauce o stosunkach międzynarodowych
  3. Dr Gracjan Cimek (Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte), Marksizm i teorie krytyczne w nauce o stosunkach międzynarodowych
  4. Dr Łukasz Gołota (Uniwersytet Warszawski), Norman Angell, Pierwszy teoretyk i badacz stosunków międzynarodowych. Laureat Pokojowej Nagrody Nobla

Prof. dr hab. Edward Haliżak

Prof. dr hab. Marek Pietraś

 

Newsletter PTSM

bądź zawsze na bieżąco!