EISA – zaproszenie do nadsyłania zgłoszeń w ramach sekcji

 

13th Pan-European Conference on International Relations

A Century of Show and Tell: The Seen and the Unseen of IR

Sofia University „Sveti Kliment Ohridski”

Bulgaria, 11-14 September 2019

 

Obecnie trwają przygotowania do 13. Paneuropejskiego Kongresu Stosunków Międzynarodowych (13th Pan-European Conference on International Relations) pt. „ A Century of Show and Tell: The Seen and the Unseen of IR”. Kongres odbędzie się w dniach 11-14 września w Sofii. Głównym organizatorem jest European International Studies Association (EISA).

Więcej informacji: na stronie http://www.eisapec19.org/.

Tematyka 13. Kongresu obejmuje 49 sekcji tematycznych. Wykaz sekcji dostępny jest na stronie konferencji http://www.eisapec19.org/section-list.htm.

Czterem sekcjom przewodniczą członkowie Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych:

  • Sekcja nr 15 (S15) – “European Choice” Versus the “Russian World”: The Competition of the European Union and Russia in the Common Neighbourhood – Przewodniczący: dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL i dr hab. Andrzej Szeptycki (Uniwersytet Warszawski);

  • Sekcja nr 20 (S20) – Hegemony and Power in Global Economy – Przewodniczący: dr Karina Jędrzejowska (Uniwersytet Warszawski) i dr Anna Wróbel (Uniwersytet Warszawski);

  • Sekcja nr 28 (S28) – Multilateralism in Crisis? Challenges for Global and Regional Economic Governance – Przewodniczący: dr Aukje van Loon (Ruhr University Bochum) i dr hab. Marek Rewizorski, prof. UG;

  • Sekcja nr 37 (S37) – The Foreign Policy of Central and Eastern European (CEE) States – Between Power Politics and Interdependence – Przewodniczący: dr Mateusz Filary-Szczepanik i dr Anna Skolimowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie).

W imieniu Przewodniczących sekcji serdecznie zapraszamy do zgłaszania paneli i referatów, a także konsultacji w tym zakresie.

Instrukcja składania propozycji paneli i referatów: http://www.eisapec19.org/abstract-submission-guidelines.htm.

Zgłoszenia paneli i referatów przyjmowane są do 28 lutego 2019 r. jedynie za pośrednictwem strony (konieczne utworzenie konta w systemie): https://www.czech-in.org/cmportalV15/Account/Login?ReturnUrl=%2FcmportalV15%2Fportal%2FPEC19%2Fnormal.

13th EISA Pan-European Conference on International Relations

Strona 13th EISA Pan-European Conference on International Relations: http://www.eisapec19.org/.

Zgłoszenia paneli i referatów

Instrukcja składania propozycji paneli i referatów: http://www.eisapec19.org/abstract-submission-guidelines.htm. Zgłoszenia paneli i referatów przyjmowane są jedynie za pośrednictwem strony: https://www.czech-in.org/cmportalV15/Account/Login?ReturnUrl=%2FcmportalV15%2Fportal%2FPEC19%2Fnormal.

Sekcje tematyczne

Tematyka 13. Kongresu obejmuje 49 sekcji tematycznych. Wykaz sekcji dostępny jest na stronie konferencji http://www.eisapec19.org/abstract-submission-guidelines.htm.

Kalendarz

Brak nadchodzących wydarzeń