EISA – zaproszenie do nadsyłania zgłoszeń w ramach sekcji

W dniach 8-10 września 2013 roku Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych było współorganizatorem 8. Paneuropejskiego Kongresu Stosunków Międzynarodowych, który odbył się na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie trwają przygotowania do 12. Paneuropejskiego Kongresu Stosunków Międzynarodowych (12th Pan-European Conference on International Relations) pt.

 

„A New Hope: Back to the Future of International Relations”

 

Odbędzie się on w dniach 12-15 września w Pradze. Głównym organizatorem jest European International Studies Association (EISA). Więcej informacji: na stronie http://www.eisapec18.org/.

 

KonwecncjaPraga

 

Tematyka 12. Kongresu obejmuje 52 sekcje tematyczne. Dwóm sekcjom przewodniczą członkowie Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych:

W imieniu przewodniczących sekcji serdecznie zapraszamy do zgłaszania paneli i referatów, a także konsultacji w tym zakresie. Instrukcja składania propozycji paneli i referatów: http://www.eisapec18.org/abstract-submission-guidelines.htm.

Zgłoszenia paneli i referatów przyjmowane są do 1 lutego 2018 r. jedynie za pośrednictwem strony (konieczne utworzenie konta w systemie): https://www.czech-in.org/cmportalV15/Account/Login?ReturnUrl=%2FcmportalV15%2Fportal%2FPEC18%2Fnormal.

12th EISA Pan-European Conference on International Relations

Strona 12th EISA Pan-European Conference on International Relations: http://www.eisapec18.org/

Zgłoszenia paneli i referatów

Instrukcja składania propozycji paneli i referatów: http://www.eisapec18.org/abstract-submission-guidelines.htm

Zgłoszenia paneli i referatów przyjmowane są jedynie za pośrednictwem strony:

https://www.czech-in.org/cmportalV15/Account/Login?ReturnUrl=%2FcmportalV15%2Fportal%2FPEC18%2Fnormal.

Sekcje tematyczne

Tematyka 12. Kongresu obejmuje 52 sekcje tematyczne. Wykaz sekcji dostępny jest na stronie konferencji http://www.eisapec18.org/section-list.htm.

Kalendarz

Brak nadchodzących wydarzeń