IX Ogólnopolska Konwencja PTSM. „ŁAD MIĘDZYNARODOWY IN STATU NASCENDI. MULTIDYSCYPLINARNA PERSPEKTYWA”

Organizatorzy:

AMW           

IX Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych

Gdynia, 7-8 listopada 2019 r.

Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych oraz

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

zapraszają do wzięcia udziału w

IX OGÓLNOPOLSKIEJ KONWENCJI POLSKIEGO TOWARZYSTWA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH

pt. ŁAD MIĘDZYNARODOWY IN STATU NASCENDI. MULTIDYSCYPLINARNA PERSPEKTYWA.

Konwencja odbędzie się w Gdyni w dniach 7-8 listopada 2019 r.

Cele i założenia Konwencji

Wybór tematu Konwencji uzasadnia ranga problemu i analityczna atrakcyjność umożliwiająca członkom epistemicznej wspólnoty badaczy stosunków międzynarodowych w Polsce włączenie się do międzynarodowej debaty o współczesnym ładzie międzynarodowym i zaproponowanie własnych objaśnień zmian w jego funkcjonowaniu i strukturze .

Celem naukowym Konwencji będzie próba udzielenia odpowiedzi na pytania w jakim stopniu zmiany sferze normatywnej i konceptualizacji współczesnego ładu międzynarodowego i  towarzyszącej temu  jego  instytucjonalnej rekonfiguracji są efektem:

 1. Redystrybucji siły w stosunkach międzynarodowych;
 2. Zmian w systemie wartości i norm legitymizujących obecne zmiany ładu.

Ze swojej strony proponujemy uznawać za ład międzynarodowy  system obejmujący podmioty, których relacje regulują określone normy i instytucje oparte na układzie sił zapewniających ich reprodukcję; dotyczy on także formacji  gospodarczej oraz sfery kulturowo-ideowej  legitymizującej jego funkcjonowanie.

Biorąc pod uwagę powyższe, proponujemy następujące problemy do analizy podczas Konwencji:

 1. Ewolucja ładu międzynarodowego w historii nowożytnej. Wielodyscyplinarna perspektywa;
 2. Przyczyny kontestacji współczesnego ładu liberalnego; alternatywne koncepcje;
 3. Suwerenność, nacjonalizm i populizm a przewartościowanie współczesnego ładu międzynarodowego;
 4. Rola geopolityki i geoekonomii w objaśnianiu zmian współczesnego ładu międzynarodowego
 5. Dyskursywne ujęcie : Global South oraz Global North oraz postkolonialnej teorii;
 6. Strategie mocarstw a ład międzynarodowy;
 7. Unia Europejska a ład międzynarodowy;
 8. Globalny i regionalny wymiar ładu międzynarodowego;
 9. Instytucjonalna architektura ładu międzynarodowego: Global Governance;
 10. Lad międzynarodowy w gospodarce światowej, sferze bezpieczeństwa międzynarodowego, praw człowieka, zmian klimatu;
 11. Pojęcie i istota Global International Relations.
Rada Programowa
 • prof. AMW dr hab. Jerzy Kojkoł – Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW
 • prof. dr hab. Edward Haliżak – Przewodniczący PTSM
 • prof. dr hab. Adam Kosidło – Dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych WNHiS AMW
 • prof. WSAiB dr hab. Rafał Ożarowski – Przewodniczący Oddziału PTSM w Gdańsku
 • prof. UŁ dr hab. Radosław Bania
 • prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska
 • prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak
 • prof. dr hab. Andrzej Mania
 • prof. dr hab. Artur Nowak-Far
 • prof. dr hab. Marek Pietraś
 • prof. dr hab. Elżbieta Stadtmüller
 • dr hab. Małgorzata Zachara
 • prof. dr hab. Stanisław Żerko
 • prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska
Obszar badawczy

 

 1. Ewolucja ładu międzynarodowego w historii nowożytnej. Wielodyscyplinarna perspektywa;
 2. Przyczyny kontestacji współczesnego ładu liberalnego; alternatywne koncepcje;
 3. Suwerenność, nacjonalizm i populizm a przewartościowanie współczesnego ładu międzynarodowego;
 4. Rola geopolityki i geoekonomii w objaśnianiu zmian współczesnego ładu międzynarodowego
 5. Dyskursywne ujęcie : Global South oraz Global North oraz postkolonialnej teorii;
 6. Strategie mocarstw a ład międzynarodowy;
 7. Unia Europejska a ład międzynarodowy;
 8. Globalny i regionalny wymiar ładu międzynarodowego;
 9. Instytucjonalna architektura ładu międzynarodowego: Global Governance;
 10. Lad międzynarodowy w gospodarce światowej, sferze bezpieczeństwa międzynarodowego, praw człowieka, zmian klimatu;
 11. Pojęcie i istota Global International Relations.
Program

Program IX Konwencji PTSM dostępny będzie w październiku 2019 r.

Panele

Lista paneli dostępna jest na stronie: LISTA PANELI.

Komitet Organizacyjny
 • dr Gracjan Cimek
 • dr Karina Jędrzejowska
 • mgr Sylwia Piechocińska-Para
 • mgr Paweł Kusiak
 • mgr Łukasz Wyszyński
Kwestie organizacyjne

Konwencja odbędzie się 7 i 8 listopada 2019 r. w Gdyni. Językami roboczymi Konwencji są polski i angielski.

Konwencja rozpocznie się od sesji plenarnej, po której planuje się wprowadzenie nowej formuły obrad w postaci okrągłego stołu, tj. spotkań tematycznych sekcji badawczych PTSM poświęconych problematyce zaproponowanej przez ich Przewodniczących. W następnej kolejności przewidziane są panele tematyczne. W ramach poszczególnych paneli przewiduje się powołanie osoby dyskutanta, którego rolą będzie odniesienie się do referatów i rozpoczęcie dyskusji.

Zgłoszenie udziału

II TURA ZGŁOSZEŃ OTWARTA.

Osoby zainteresowane udziałem w Konwencji proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do 15 lipca 2019 r. Zgłoszenia referatu można dokonać:

 • wybierając odpowiedni panel;
 • niezależnie od opublikowanej listy paneli.

Lista paneli dostępna jest na stronie: LISTA PANELI.

Opłata konferencyjna

Warunkiem udziału w Konwencji jest wniesienie opłaty konferencyjnej w wysokości 620 zł w terminie do 30 września 2019 r. Członkowie Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych z opłaconą składką PTSM za 2019 r. i brakiem zaległości za 2018 r. uiszczają opłatę w wysokości 470 zł, doktoranci – 350 zł (doktoranci będący członkami PTSM – 300 zł), studenci – 300 zł (studenci będący członkami PTSM – 250 zł). Opłata obejmuje wydanie punktowanej publikacji pokonferencyjnej pod warunkiem uzyskania pozytywnej recenzji wydawniczej.

Konto:

Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, al. Wojska Polskiego 9, 01-524 Warszawa,

Millenium Bank S.A. 37 1160 2202 0000 0001 6154 2677, dopisek: „Konwencja 2019”

Kalendarz

Brak nadchodzących wydarzeń