„Koncepcje kształcenia w dziedzinie stosunków międzynarodowych wobec wyzwań XXI wieku”

Szanowni Państwo,

Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej, Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz Dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych mają zaszczyt poinformować o konferencji „Koncepcje kształcenia w dziedzinie stosunków międzynarodowych wobec wyzwań XXI wieku”, która odbędzie się w dniach 21-22 czerwca 2018 r w Gdyni.

Głównym celem konferencji jest stworzenie platformy wymiany dobrych praktyk w obszarze kształcenia na kierunku studiów stosunki międzynarodowe w odpowiedzi na wyzwania, które stawia przed nami współczesny świat. Organizatorom zależy na twórczej dyskusji prowadzącej do odpowiedzi na wyzwania obecne w dydaktyce. Konferencja ma także ukazać obszary wymagające dalszej refleksji, z myślą o kontynuacji dyskusji na wielu forach.

W odpowiedzi na postawiony cel Organizatorzy planują zaprosić przedstawicieli środowiska akademickiego, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i wszystkich interesariuszy, dla których kształcenie specjalistów w obszarze stosunków międzynarodowych stanowi wartość. Obecność wybitnych badaczy, doświadczonych dydaktyków oraz ciekawych praktyków daje szansę na sformułowanie
wielowymiarowych wniosków służących podnoszeniu jakości kształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe .

Sprzyjająca krytycznej refleksji ma być formuła konferencji. Organizatorzy planują dwudniowe spotkanie. Pierwszy dzień obejmuje wystąpienia zaproszonych gości z kraju i zagranicy, które mają nadać kierunek dyskusji ukazując różne perspektywy
w podejściu do głównego problemu konferencji. W drugim dniu odbędą się trzy panele dyskusyjne, podczas których uczestnicy pochylą się nad następującymi problemami:

1. Nauka a nauczanie w kontekście wielodyscyplinarności programów kształcenia oraz doboru treści programowych;
2. Umiędzynarodowienie kształcenia oraz mobilność studentów;
3. Metody kształcenia i profil absolwenta stosunków międzynarodowych a potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego

Konferencja „Koncepcje kształcenia stosunków międzynarodowych wobec wyzwań XXI wieku” wpisuje się w obchody 10-lecia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej, stąd spotkania w gronie wybitnych specjalistów z Polski i zagranicy będzie dla nas szczególnym wydarzeniem. Konferencja ponadto jest organizowana przez Instytut Stosunków Międzynarodowych AMW jako zwieńczenie projektu „Podnoszenie jakości kształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe – profil praktyczny”. Organizatorzy chcieliby podzielić się własnymi doświadczeniami oraz uzyskać cenne wskazówki z innych ośrodków kształcących w tym obszarze.

Mamy zaszczyt poinformować, że patronat nad konferencją objęło Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych.

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia i śledzenia strony internetowej konferencji. Znajdą tam Państwo informacje o formule konferencji, programie, możliwości zgłoszenie swojego udziału, kwestie organizacyjne oraz kontakt. Na początku kwietnia zostanie opublikowany komunikat nr 2. Będzie on zawierał zaktualizowany program konferencji oraz listę prelegentów.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej debaty nad przyszłością kształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe!

Z wyrazami głębokiego szacunku,
Organizatorzy

Kalendarz

Brak nadchodzących wydarzeń

„Koncepcje kształcenia w dziedzinie stosunków międzynarodowych wobec wyzwań XXI wieku”

Szanowni Państwo,

Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej, Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz Dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych mają zaszczyt poinformować o konferencji „Koncepcje kształcenia w dziedzinie stosunków międzynarodowych wobec wyzwań XXI wieku”, która odbędzie się w dniach 21-22 czerwca 2018 r w Gdyni.

Głównym celem konferencji jest stworzenie platformy wymiany dobrych praktyk w obszarze kształcenia na kierunku studiów stosunki międzynarodowe w odpowiedzi na wyzwania, które stawia przed nami współczesny świat. Organizatorom zależy na twórczej dyskusji prowadzącej do odpowiedzi na wyzwania obecne w dydaktyce. Konferencja ma także ukazać obszary wymagające dalszej refleksji, z myślą o kontynuacji dyskusji na wielu forach.

W odpowiedzi na postawiony cel Organizatorzy planują zaprosić przedstawicieli środowiska akademickiego, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i wszystkich interesariuszy, dla których kształcenie specjalistów w obszarze stosunków międzynarodowych stanowi wartość. Obecność wybitnych badaczy, doświadczonych dydaktyków oraz ciekawych praktyków daje szansę na sformułowanie
wielowymiarowych wniosków służących podnoszeniu jakości kształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe .

Sprzyjająca krytycznej refleksji ma być formuła konferencji. Organizatorzy planują dwudniowe spotkanie. Pierwszy dzień obejmuje wystąpienia zaproszonych gości z kraju i zagranicy, które mają nadać kierunek dyskusji ukazując różne perspektywy
w podejściu do głównego problemu konferencji. W drugim dniu odbędą się trzy panele dyskusyjne, podczas których uczestnicy pochylą się nad następującymi problemami:

1. Nauka a nauczanie w kontekście wielodyscyplinarności programów kształcenia oraz doboru treści programowych;
2. Umiędzynarodowienie kształcenia oraz mobilność studentów;
3. Metody kształcenia i profil absolwenta stosunków międzynarodowych a potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego

Konferencja „Koncepcje kształcenia stosunków międzynarodowych wobec wyzwań XXI wieku” wpisuje się w obchody 10-lecia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej, stąd spotkania w gronie wybitnych specjalistów z Polski i zagranicy będzie dla nas szczególnym wydarzeniem. Konferencja ponadto jest organizowana przez Instytut Stosunków Międzynarodowych AMW jako zwieńczenie projektu „Podnoszenie jakości kształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe – profil praktyczny”. Organizatorzy chcieliby podzielić się własnymi doświadczeniami oraz uzyskać cenne wskazówki z innych ośrodków kształcących w tym obszarze.

Mamy zaszczyt poinformować, że patronat nad konferencją objęło Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych.

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia i śledzenia strony internetowej konferencji. Znajdą tam Państwo informacje o formule konferencji, programie, możliwości zgłoszenie swojego udziału, kwestie organizacyjne oraz kontakt. Na początku kwietnia zostanie opublikowany komunikat nr 2. Będzie on zawierał zaktualizowany program konferencji oraz listę prelegentów.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej debaty nad przyszłością kształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe!

Z wyrazami głębokiego szacunku,
Organizatorzy

Kalendarz

Brak nadchodzących wydarzeń