Wizyta laureatów Konkursu na najlepszy esej dotyczący wybitnych polskich postaci historycznych żyjących i działających na terytorium Rosji w ramach grantu MSZ

Grant MSZ

Loga

W ramach prestiżowego grantu MSZ przyznanego PTSM pt. Polsko-Rosyjskie Forum Studiów nad Polską i Europą Środkową (zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Dyplomacja Publiczna 2017 – komponent II Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej 2017) we wrześniu i październiku 2017 r. został zorganizowany przez ISM UW, PTSM i Wydział Stosunków Międzynarodowych Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego konkurs na najlepszy esej dotyczący wybitnych polskich postaci historycznych żyjących i działających na terytorium Rosji. Nagrodą dla dwóch studentów był wyjazd do Polski i możliwość uczestniczenia w seminariach dotyczących wzajemnych stosunków polsko-rosyjskich we współczesnym świecie.

Laureatami zostali:
– Anna Arkhipova
– Robert Khaninyan

Laureaci konkursu odbyli wizytę studyjną do Polski w dniach 5-10 listopada 2017 r. Ponadto wzięli oni udział w seminarium zorganizowanym przez ISM UW i Państwowy Uniwersytet Petersburski  nt. The EU, Poland and Russia –  prospects for mutual relations. The role of public diplomacy, w którym uczestniczyli badacze z Instytutu Stosunków Międzynarodowych WNPiSM UW, Instytutu Europeistyki WNPiSM UW, Centrum Europejskiego UW oraz przedstawiciele think-tanków i administracji publicznej oraz w seminarium w Krakowie nt. Perception and Misperception in Polish-Russian Mutual Relations: Trends and Prospects.

Kalendarz

Brak nadchodzących wydarzeń