Kryzys współczesnego systemu bezpieczeństwa: w poszukiwaniu nowego porządku międzynarodowego

Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ w Krakowie, Wydział Stosunków Międzynarodowych Państwowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie, Instytut Stosunków Międzynarodowych i Politologii Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, Centrum Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Partnerstwa we Lwowie mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej: 

 

„Kryzys współczesnego systemu bezpieczeństwa: w poszukiwaniu nowego porządku międzynarodowego”

 

Informacje organizacyjne

Serdecznie zapraszamy pracowników naukowych i doktorantów do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji „Kryzys współczesnego systemu bezpieczeństwa: w poszukiwaniu nowego porządku międzynarodowego”, która odbędzie się w dniach 4-5 kwietnia 2019 r. we Lwowie.

Konferencja zorganizowana zostanie na Wydziale Studiów Międzynarodowych Państwowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie, w ramach współpracy Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Politologii Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu oraz Centrum Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Partnerstwa we Lwowie.

Proponowana problematyka konferencji: 

 • Sytuacja geopolityczna i uwarunkowania bezpieczeństwa regionalnego,
 • Mechanizmy i formy wielostronnej współpracy międzynarodowej w warunkach transformacji współczesnego systemu stosunków i bezpieczeństwa międzynarodowego,
 • Instytucje i organizacje międzynarodowe w walce z zagrożeniami współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego;
 • Nowe rodzaje zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego i międzynarodowa skuteczność w ich zwalczaniu,
 • Prawnomiędzynarodowe aspekty bezpieczeństwa i walki z zagrożeniami międzynarodowymi,
 • Teoretyczne aspekty transformacji stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa,
 • Uwarunkowania geopolityczne i zagrożenia bezpieczeństwa w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

Zgłoszenia udziału w konferencji:

Warunkiem udziału w konferencji jest wysłanie do organizatorów formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXOtyY8Lx_2jnlcU95CihwGv9ME8-yDKridW0OH8ehNn9e3Q/viewform

Termin przesyłania zgłoszeń upływa w dniu 28 lutego 2019 r.

Miejsce obrad:

Państwowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie, Wydział Stosunków Międzynarodowych, ul. Uniwersytecka 1, (Sala lustrzana w budynku głównym)

 Języki robocze konferencji:

 • ukraiński,
 • polski,
 • angielski.

Opłata konferencyjna:

Opłata konferencyjna dla uczestników z referatem będących pracownikami naukowymi wynosi 350 złotych. Opłata dla doktorantów wynosi 300 zł.

Opłata zawiera wyżywienie w trakcie obrad, druk materiałów pokonferencyjnych oraz pozostałe koszty organizacyjne. Koszty transportu oraz zakwaterowania uczestnicy ponoszą we własnym zakresie. Organizatorzy w miarę możliwości mogą pomóc w wyborze miejsca zakwaterowania i rezerwacji hotelowej według preferowanego standardu.

Wpłatę za udział w konferencji należy uiścić w wydłużonym terminie do 22 marca 2019 r.

Wpłaty należy dokonać na rachunek Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych. Niezbędne dane do przelewu znajdują się poniżej.

Dane do przelewu opłaty konferencyjnej:

Konto:
Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych

 1. Wojska Polskiego 9, 01-524 Warszawa,
  Millenium Bank S.A. 37 1160 2202 0000 0001 6154 2677
  dopisek: „Lwów: imię i nazwisko uczestnika”

Ważne terminy:

Data

Informacje

28 lutego 2019 r.

Ostateczny termin wysłania formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXOtyY8Lx_2jnlcU95CihwGv9ME8-yDKridW0OH8ehNn9e3Q/viewform

3 marca 2019 r.

Informacja zwrotna do uczestników o zakwalifikowaniu referatu i potwierdzenie udziału
w konferencji

10 marca 2019 r.

Ostateczny termin przelewu opłaty konferencyjnej na rachunek organizatorów

17 marca 2019 r.

Termin przesłania streszczeń wystąpień (do 3 stron) dla zainteresowanych uczestników

4- 5 kwietnia 2019 r.

Obrady konferencji

30 maja 2019 r.

Przesłanie artykułu naukowego do publikacji pokonferencyjnej

 

Newsletter PTSM

bądź zawsze na bieżąco!