Please enable the breadcrumb option to use this shortcode!

Kurs Języka Polskiego dr Justyny Zych w Instytucie Polskim w Sankt Petersburgu w ramach grantu MSZ

Grant MSZ

Loga

W dniach 10-15 grudnia 2017 r. dr Justyna Zych z Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” Uniwersytetu Warszawskiego odbyła wizytę w Petersburgu. Wizyta odbyła się w ramach prestiżowego grantu MSZ przyznanego PTSM nt. Polsko-Rosyjskie Forum Studiów nad Polską i Europą Środkową (zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Dyplomacja Publiczna 2017 – komponent II Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej 2017). Podczas wizyty dr Zych przeprowadziła zorganizowany przez Instytut Polski kurs języka polskiego. Odbiorcami kursu byli Rosjanie uczący się języka polskiego na lektoratach organizowanych przez Instytut Polski, Uniwersytet Petersburski, lektorzy języka polskiego jako obcego, pracownicy polonistyki Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego, nauczyciele polonijni (nauczający języka polskiego jako rodzimego oraz innych przedmiotów szkolnych po polsku), studenci z petersburskich uczelni i inne osoby zainteresowane językiem polskim.

Kalendarz

Brak nadchodzących wydarzeń