Please enable the breadcrumb option to use this shortcode!

Międzynarodowa konferencja „Bezpieczeństwo państwa i biznesu w cyberprzestrzeni”

Współorganizatorzy i partnerzy:

Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych
serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w I Interdyscyplinarnej Międzynarodowej Konferencji:

Bezpieczeństwo państwa i biznesu w cyberprzestrzeni.
25-26 maja 2017, Warszawa

Konferencja jest adresowana do przedstawicieli środowisk akademickich, biznesu i decydentów politycznych. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, a jej celem jest analiza cyberbezpieczeństwa w obszarach zarządzania, nowych technologii, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa.

Zagadnienia
Społeczny, technologiczny i ekonomiczny wymiar cyberprzestrzeni;

  • Zarządzanie bezpieczeństwem na szczeblu przedsiębiorstwa i administracji państwowej;
  • Aspekty prawne (prawo krajowe i międzynarodowe);
  • Cyberprzestrzenny wymiar finansów międzynarodowych;
  • Człowiek w cyberprzestrzeni i bezpieczeństwo humanitarne;
  • Zagrożenia dla państwa w cyberprzestrzeni: identyfikacja źródeł i zagrożeń, (działalność podmiotów prywatnych i państwowych);
  • Analiza porównawcza narodowych strategii bezpieczeństwa państw w cyberprzestrzeni (Izrael, USA, Chiny, Rosja, Wielka Brytania);
  • Cyberprzestrzeń w polityce zagranicznej państwa;
  • Współpraca międzynarodowa na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, w tym porozumienia dwustronne i wielostronne (np. NATO – UE) oraz Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna;
  • Analiza specyfiki zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego w cyberprzestrzeni w poszczególnych sektorach gospodarki (sektor energetyczny, sektor finansowo-bankowy, sektor administracji publicznej i dyplomacji, sektor obronny, służby zdrowia);
  • Militaryzacja cyberprzestrzeni.
Sesja plenarna
Gen. Włodzimierz Nowak, b. doradca w Ministerstwie Cyfryzacji ds. strategii bezpieczeństwa narodowego Polski, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa:
 Strategia bezpieczeństwa narodowego Polski w cyberprzestrzeni

Lt. General Shaul Mofaz, b. minister obrony Izraela:
 Israel’s National Cyberspace Security

Ian West, kierownik sekcji Cyber Security NATO Communications and Information Agency:
 International Security in the Cyberspace

Rada Naukowa Konferencji
Prof. dr hab. Edward Haliżak (Przewodniczący PTSM)
Prof. dr hab. Alojzy Nowak (Dziekan Wydziału Zarządzania UW)
Prof. dr hab. Andrzej Panasiuk (Najwyższa Izba Kontroli)
Prof. dr hab. Marek Pietraś (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska (Szkoła Główna Handlowa)
Prof. UJ dr hab. Artur Gruszczak (Uniwersytet Jagielloński)
Prof. UG dr hab. Rafał Ożarowski (Uniwersytet Gdański)
Dr hab. Agnieszka Bógdał-Brzezińska (Uniwersytet Warszawski)
Dr hab. Adriana Dudek (Uniwersytet Wrocławski)
Dr hab. Cezary Banasiński (Uniwersytet Warszawski)
Dr Marek Lipniowiecki
Komitet Organizacyjny
Prof. dr hab. Edward Haliżak (Przewodniczący PTSM)
Prof. dr hab. Alojzy Nowak (Dziekan Wydziału Zarządzania UW)
Prof. dr hab. Andrzej Panasiuk (Najwyższa Izba Kontroli)
Prof. dr hab. Marek Pietraś (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska (Szkoła Główna Handlowa)
Prof. UJ dr hab. Artur Gruszczak (Uniwersytet Jagielloński)
Prof. UG dr hab. Rafał Ożarowski (Uniwersytet Gdański)
Dr hab. Agnieszka Bógdał-Brzezińska (Uniwersytet Warszawski)
Dr hab. Adriana Dudek (Uniwersytet Wrocławski)
Dr hab. Cezary Banasiński (Uniwersytet Warszawski)
Dr Marek Lipniowiecki
Kwestie organizacyjne
Konwencja odbędzie się w dniach 25 i 26 maja 2017 roku w siedzibie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Szturmowa 1/3, Warszawa). Konwencja rozpocznie się od sesji plenarnej i następnie toczyć się będzie panelach tematycznych.
W ramach poszczególnych paneli przewiduje się powołanie osoby dyskutanta, którego rolą będzie odniesienie się do referatów i rozpoczęcie dyskusji.

Językami konferencji są polski i angielski.

Zgłoszenie udziału
Osoby zainteresowane czynnym udziałem w Konwencji proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie konferencji oraz pod adresem https://goo.gl/forms/JxfwOzCTp1qFi8NH2. Zgłoszenia referatów przyjmowane są do 20 kwietnia 2017 roku.

Osoby zainteresowane zgłoszeniem propozycji paneli (ewentualnie wraz z uczestnikami, moderatorem i dyskutantem) oraz grup dyskusyjnych („roundtable”) prosimy o kontakt mailowy (kontakt@ptsm.edu.pl).

Opłata konferencyjna
Warunkiem udziału w konwencji jest wniesienie opłaty konferencyjnej w wysokości 400 zł w terminie do 1 maja 2017 r. (300 zł bez publikacji). Opłata obniżona w wysokości 300 zł przysługuje uczestnikom studiów doktoranckich oraz członkom Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych z opłaconą składką PTSM za 2017 r. i brakiem zaległości za 2016 r. Opłata obejmuje udział w konferencji, publikację w punktowanej monografii pokonferencyjnej oraz kolację pokonferencyjną.

Konto: Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych
Al. Wojska Polskiego 9, 01-524 Warszawa
Millenium Bank S.A. 37 1160 2202 0000 0001 6154 2677
Dopisek: „Cyberbezpieczeństwo 2017”

Kontakt

Kalendarz

Brak nadchodzących wydarzeń