PTSM

24 września 2018 r. odbyło się Walne Zebranie Oddziału PTSM w Warszawie. W jego wyniku został wybrany nowy Zarząd Oddziału.

Zarząd Oddziału w Warszawie

Dr hab. Jakub Zajączkowski, UW – Przewodniczący

Prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska –  Wiceprzewodnicząca

Dr Anna  Wróbel – Skarbnik

Dr hab. Andrzej Szeptycki – Sekretarz