Polish Journal of International Studies

W październiku 2016 roku Zarząd Główny PTSM podjął decyzję o rozpoczęciu wydawania czasopisma. W lutym 2017 roku zostało zarejestrowane czasopismo „Polish Journal of International Studies”. Czasopismo PTSM jest anglojęzycznym półrocznikiem wydawanym w wersji elektronicznej.

Wydawca:
Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych
Al. Wojska Polskiego 9, 01-524 Warszawa

Rada Redakcyjna

prof. dr hab. Marian Haliżak – redaktor naczelny
dr Magdalena Kozub-Karkut – zastępca redaktora naczelnego
dr Karina Jędrzejowska – sekretarz, redaktor statystyczny
mgr Sylwia Piechocińska-Para – sekretarz
dr hab. Adriana Dudek – redaktor tematyczny – polityka zagraniczna
dr hab. Artur Gruszczak – redaktor tematyczny – bezpieczeństwo
dr hab. Paulina Matera – redaktor tematyczny – międzynarodowa ekonomia polityczna
dr hab. Rafał Ożarowski, prof. UG – redaktor tematyczny – studia regionalne
dr hab. Anna Potyrała – redaktor tematyczny – prawo i instytucje międzynarodowe
dr hab. Joanna Starzyk – Sulejewska – redaktor tematyczny – Unia Europejska
dr hab. Agata Ziętek – redaktor tematyczny – historia stosunków międzynarodowych

Rada Programowa
Dla Autorów

Instrukcje dla Autorów: PJIS_Instructions_for_Contributors

Numer 1 (tom 1) – call for papers

w przygotowaniu