Poziomy analizy stosunków międzynarodowych

Publikacja pod redakcją prof. E. Haliżaka i prof. M. Pietrasia po II ogólnopolskiej konwencji PTSM, która odbyła się w listopadzie 2012r. w Lublinie.

ISBN: 978 83 62751 23 5
Tom 1 ISBN 978 83 62751 21 1
Tom 2 ISBN 978 83 62751 22 8

Tom 1 spis tresci
Tom 2 spis tresci

Edward Haliżak, Marek Pietraś Wstęp pobierz

CZĘŚĆ PIERWSZA
1. Edward Haliżak Poziomy analizy w nauce o stosunkach międzynarodowych pobierz
2. Jacek Czaputowicz System międzynarodowyjako poziom analizy w nauce o stosunkach międzynarodowych pobierz
3. Sylwester Gardocki Teoria systemów a poziom analizy w nauce o stosunkach międzynarodowych pobierz
4. Jakub Zajączkowski Poziom analizy regionalnej w nauce o stosunkach międzynarodowych pobierz
5. Teresa Łoś-Nowak Państwowy poziom analizy w stosunkach międzynarodowych pobierz
6. Wojciech Kostecki Poziomy analizy polityki zagranicznej pobierz
7. Marek Pietraś Przestrzeń transnarodowa jako poziom analizy w nauce o stosunkach międzynarodowych pobierz

CZĘŚĆ DRUGA
1. Iwona Krzyżanowska Teorie zmiany – między pozytywizmem a postpozytywizmem pobierz
2. Edyta Pietrzak Globalne prawo – lokalne dobro. Globalne społeczeństwo obywatelskie pobierz
3. Katarzyna Żukrowska Poziomy analizy międzynarodowych stosunków gospodarczych pobierz
4. Małgorzata Smagorowicz Rynki finansowe jako element przestrzeni transnarodowej pobierz
5. Karina Jędrzejowska Międzynarodowa architektura finansowa – pojęcie i podstawowe instytucje pobierz
6. Mirosław Sułek Pozycja Zachodu w globalnym układzie sił pobierz
7. Katarzyna Gruszko Rola organizacji międzynarodowych w kreowaniu globalnego ładu międzynarodowego pobierz

CZĘŚĆ TRZECIA
1. Andrzej Podraza Przemiany Unii Europejskiej w XXI wieku: w kierunku redefinicji modelu integracji europejskiej pobierz
2. Tomasz Młynarski Między interesem narodowym a wspólnotowym. Europeizacja polityki na przykładzie sektora energetycznego pobierz
3. Hanna Dumała Współpraca zdecentralizowana – forma paradyplomacji i instrument polityki Unii Europejskiej na rzecz rozwoju pobierz
4. Joanna Starzyk-Sulejewska Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej a polityka zagraniczna państw członkowskich UE pobierz
5. Justyna Misiągiewicz Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej pobierz
6. Andrzej Dumała Wspólnoty epistemologiczne i koalicje adwokackie w systemie Unii Europejskiej pobierz
7. Spasimir Domaradzki Bałkański dylemat Brukseli. O europeizacji Bułgarii czy bułgaryzacji Unii Europejskiej? pobierz

CZĘŚĆ CZWARTA
1. Dariusz Kondrakiewicz Metody pomiaru siły państwa w stosunkach międzynarodowych pobierz
2. Beata Ociepka Miękka siła państwa i jej pomiar pobierz
3. Paulina Pacak „Soft power” jako środek realizacji celów polityki zagranicznej państwa w systemie postwestwalskim pobierz
4. Beata Surmacz Tendencje ewolucji współczesnej dyplomacji pobierz
5. Agnieszka Kuszewska Wykorzystanie siły państwa na przykładzie indyjsko- chińskiej rywalizacji o bezpieczeństwo energetyczne pobierz
6. Mariusz Ruszel Surowce energetyczne jako atrybuty państwa w stosunkach międzynarodowych pobierz
7. Dariusz Popławski Polityka neutralności i bezaliansowości pobierz
8. Krzysztof Księżopolski Sankcje ekonomiczne jako narzędzie realizacji polityki zagranicznej państw pobierz
9. Rafał Ożarowski Polityka zagraniczna Libanu pobierz
10. Kinga Rodkiewicz Paradoksy suwerenności państwowej w budowie państwa. Studium przypadku Afganistanu pobierz
11. Grzegorz Gil Dysfunkcjonalność państwa jako kategoria analityczna: próba kwantyfikacji i krytyka pobierz
12. Aldona Tomczyńska Czy teoria hegemonicznej stabilności jest teorią polityki zagranicznej? pobierz

CZĘŚĆ PIĄTA
1. Aleksandra Jarczewska Przedsiębiorstwa międzynarodowe w polityce zagranicznej państw pobierz
2. Małgorzata Zachara Korporacje w sieci globalnych oddziaływań –potencjał współpracy i strategie działania w stosunkach międzynarodowych pobierz
3. Rafał Ulatowski Międzynarodowe koncerny naftowe we współczesnych stosunkach międzynarodowych pobierz
4. Anna Wróbel Rola przedsiębiorstw międzynarodowych w procesie liberalizacji międzynarodowego handlu usługami pobierz
5. Magdalena Greficz Franczyza jako strategia ekspansji przedsiębiorstw międzynarodowych pobierz
6. Katarzyna Mojska Korporacje transnarodowe jako podmioty instytucjonalizacji ochrony środowiska w przestrzeni transnarodowej pobierz
7. Ewelina Panas Problem odpowiedzialności transnarodowych organizacji społeczeństwa obywatelskiego pobierz
8. Wojciech Grabowski Analiza terroryzmu przez pryzmat poziomów analizy pobierz
9. Adam Cianciara Rebelianci, powstańcy, rewolucjoniści: aktorzy niepaństwowi we współczesnych konfliktach zbrojnych pobierz
10. Paula Marcinkowska Kompetencje regionów europejskich (euroregionów) we współpracy międzynarodowej pobierz
11. Maciej Raś Regiony Federacji Rosyjskiej w stosunkach międzynarodowych pobierz

Kalendarz

Brak nadchodzących wydarzeń