Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych organizacją partnerską International  Studies  Association (ISA)

Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych dołączyło do grona organizacji partnerskich Stowarzyszenia Studiów Międzynarodowych (International Studies Association, ISA).

Organizacje partnerskie ISA to akredytowane przez tę instytucję krajowe i międzynarodowe stowarzyszenia badań stosunków międzynarodowych. Celem partnerstwa z ISA jest ułatwienie w komunikowaniu badaczy stosunków międzynarodowych z różnych stron i regionów świata, a także umiędzynarodowienie badań. Organizacje partnerskie mogą uczestniczyć w działaniach statutowych ISA (w tym w corocznych konwencjach), jak też – na zasadzie wzajemności – korzystać z sieci kontaktów oraz logo ISA w celu promocji prowadzonych działań. Do organizacji partnerskich ISA należą m.in. European International Studies Association (EISA), British International Studies Association (BISA), czy World International Studies Committee (WISC).

Stowarzyszenie Studiów Międzynarodowych (International  Studies  Association, ISA) jest jednym z najstarszych stowarzyszeń naukowych w dyscyplinie stosunków międzynarodowych. ISA zostało założone w 1959 roku z inicjatywy badaczy ze Stanów Zjednoczonych. Jednym z głównych obszarów aktywności ISA jest organizacja corocznych konwencji, w których od 2013 roku uczestniczą również przedstawiciele PTSM. Partnerski status umożliwia PTSM zgłoszenie własnego autorskiego panelu na konwencję ISA.

W imieniu Zarządu PTSM wielomiesięczne negocjacje dotyczące partnerstwa i dalszej współpracy PTSM z ISA prowadziła dr Karina Jędrzejowska. Obsługę prawną projektu prowadzi adw. Sylwia Piechocińska-Para. Koordynatorem współpracy z ISA z ramienia PTSM jest dr Karina Jędrzejowska (karina@nullptsm.edu.pl).

Więcej informacji na temat organizacji partnerskich ISA: https://www.isanet.org/ISA/Partners.

Współpraca międzynarodowa PTSM: https://ptsm.edu.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/.

Newsletter PTSM

bądź zawsze na bieżąco!