Sekcje naukowo-badawcze PTSM

Sekcje PTSM
Zapisz się do sekcji:

Od 2016 roku obok oddziałów regionalnych członkowie stowarzyszenia współpracują również w ramach 24 sekcji naukowo-badawczych zrzeszających badaczy dzielących podobne zainteresowania naukowe. Celem sekcji jest przede wszystkim integracja środowiska, w tym m.in. wymiana informacji o konferencjach, projektach naukowych, prowadzonych badaniach. Sekcje mogą m.in. organizować (bądź współorganizować we współpracy z jednostkami uniwersyteckimi, Zarządem Głównym i Oddziałami PTSM, innymi sekcjami PTSM jak też innymi instytucjami zainteresowanymi daną problematyką) konferencje, seminaria, debaty, warsztaty o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Zapisz się do sekcji: formularz zgłoszeniowy.

 

Lista sekcji PTSM:

Sekcja badań afrykańskich

O sekcji

Sekcja badań afrykańskich (SBA) zrzesza badaczy, którzy zajmują się zagadnieniami związanymi z kontynentem afrykańskim. Dialog naukowy prowadzony w ramach sekcji obejmuje refleksję o charakterze teoretycznym i metodologicznym, jak również empirycznym – zwłaszcza w kontekście badań afrykanistycznych opartych na pracy w terenie. Celem sekcji jest pogłębienie współpracy między badaczami stosunków międzynarodowych o zainteresowaniach afrykanistycznych oraz promocja tematyki w afrykańskiej w nauce o stosunkach międzynarodowych.

Władze

Przewodniczący: prof. UJ dr hab. Robert Kłosowicz
Wiceprzewodniczący: dr hab. Andrzej Polus
Sekretarz: dr Joanna Mormul

Członkowie

Andrzej Polus – Instytut Studiów Międzynarodowych, UWr.
Joanna Mormul – INPiSM, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Iwona Krzyżanowska-Skowronek – Uniwersytet Jagielloński
Grzegorz Gil – Wydział Politologii UMCS
Kamil Zajączkowski – Centrum Europejskie, Uniwersytet Warszawski
Margot Stańczyk-Minkiewicz – Uniwersytet Gdański Instytut Politologii
Katarzyna Kołodziejczyk – Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski

Kontakt

Sekcja badań etnicznych i migracji międzynarodowych

O sekcji
Władze

Przewodniczący: dr Dorota Heidrich
Wiceprzewodniczący: dr Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz

Członkowie

Anna Potyrała – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz – Instytut Stosunków Międzynarodowych, UW
Magdalena Ickiewicz-Sawicka – Wydział Zarządzania PB

Kontakt

Sekcja badań Europy Północnej

O sekcji

Sekcja badań Europy Północnej prowadzi interdyscyplinarne badania łącząc naukę o stosunkach międzynarodowych ze studiami obszarowymi (Area Studies), co pozwala na pełniejszą analizę uczestników stosunków międzynarodowych oraz zjawisk i procesów zachodzących w Europie Północnej. W ramach sekcji badacze mają możliwość zapoznania się z teoriami i koncepcjami powstałymi w NoSM, najadekwatniej odnoszącymi się do Europy Północnej. Jednocześnie wszyscy badacze stosunków międzynarodowych mogą skorzystać z pełniejszych zasobów wiedzy kontekstowej wypracowanej w sekcji.

Władze

Przewodniczący: prof. UG dr hab. K. Musiał
Wiceprzewodniczący: dr Damian Szacawa
Sekretarz: dr Damian Szacawa

Członkowie

Dominika Bartnik-Światek – Uniwersytet Gdański
Tomasz Archutowski – Uniwersytet Gdański
Tomasz Jałukowicz – Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Damian Szacawa – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wojciech Lieder – Uniwersytet Łódzki
Kazimierz Musiał – Uniwersytet Gdański, Instytut Skandynawistyki

Kontakt

Sekcja badań pokoju i konfliktów międzynarodowych

O sekcji
Władze

Przewodniczący: prof. W. Kostecki

Członkowie

Justyna Trubalska – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Łukasz Fijałkowski – Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski
Wojciech Kazanecki – ICN Business School Nancy Metz (Francja)
Jan Muś – Akademia Finansów i Biznesu Vistula
David Nieto-Rasiński – Uniwersytet Jagielloński
Artur Gruszczak – Uniwersytet Jagielloński
Artur Drzewicki – Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego
Magdalena Ickiewicz-Sawicka – Wydział Zarządzania PB
Beata Jagiełło – SGH (emerytka)

Kontakt

Sekcja badań polityki rozwojowej

O sekcji
Władze

Przewodniczący: dr hab. M. Wróblewski

Członkowie

Ireneusz Jaźwiński – Uniwersytet Szczeciński, Oddział PTSM w Poznaniu
Marek Rewizorski – Uniwersytet Gdański
Karina Jędrzejowska – Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosunków Międzynarodowych
Katarzyna Kołodziejczyk – Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski
Anna Wróbel – Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski
Katarzyna Marzęda-Młynarska – UMCS Lublin
Kamil Zajączkowski – Centrum Europejskie, Uniwersytet Warszawski
Łukasz Nazarko – Politechnika Białostocka

Kontakt

Sekcja badań polityki zagranicznej

O sekcji
Władze

Przewodniczący: dr hab. Adriana Dudek

Członkowie

Aleksandra Jaskólska – Instytut Stosunków Międzynarodowych UW
Anna Skolimowska – Instytut Politologii UKSW w Warszawie
Małgorzata Mizerska-Wrotkowska – Instytut Europeistyki, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
Magdalena Marczuk-Karbownik – Katedra Amerykanistyki i Mass Mediów Uniwersytet Łódzki
Rafał Ożarowski – Uniwersytet Gdański
Arkadiusz Jan Sójka – Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej
Joanna Starzyk-Sulejewska – Instytut Stosunków Międzynarodowych WNPiSM, Uniwersytet Warszawski
Bogusława Drelich-Skulska – Wrocław
Paula Marcinkowska – ISM WNPiSM UW
Bartosz Bojarczyk – Wydział Politologii UMCS
Tomasz Pugacewicz – Uniwersytet Jagielloński

Kontakt

Sekcja badań regionów polarnych

O sekcji

Sekcja Badań Regionów Polarnych stanowi platformę współpracy badaczy SM prowadzących badania dotyczące Arktyki i/lub Antarktyki – regionów nie tylko specyficznych pod względem klimatyczno-geograficznym, lecz także o wyjątkowym statusie i znaczeniu międzynarodowym.
Celem sekcji jest rozwijanie krajowej i międzynarodowej współpracy naukowej dotyczącej badania regionów polarnych z perspektywy stosunków międzynarodowych oraz zgodnie z założeniami Narodowej Strategii Badań Polarnych 20172027.

Władze

Przewodniczący: dr hab. M. Łuszczuk

Członkowie

Arkadiusz Jan Sójka – Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej
Maja Głuchowska-Wójcicka – Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Kontakt

Sekcja badań Rosji i obszaru postradzieckiego

O sekcji

Sekcja badań Rosji i obszaru postradzieckiego zajmuje się m. in. z problematyką związaną z przemianami politycznymi, gospodarczymi i militarnymi w Rosji i na obszarze postradzieckim, systemów politycznych i medialnych, uwarunkowań demograficznych, cywilizacyjnych i religijnych.

Władze

Przewodniczący: prof. UG dr hab. T. Dmochowski
Wiceprzewodniczący:
Sekretarz: mgr Kornel Bielawski

Członkowie

Marek Musioł – Uniwersytet Wrocławski – Instytut Studiów Międzynarodowych
Gracjan Cimek – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
Artur Drzewicki – Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego
Karolina Szydywar-Grabowska – Akademia Marynarki Wojennej
Katarzyna Kamińska-Korolczuk – Uniwersytet Gdański, Instytut Politologii

Kontakt

Sekcja bezpieczeństwa międzynarodowego

O sekcji

Sekcja bezpieczeństwa międzynarodowego (SBM) obejmuje badaczy zajmujących się problematyką siły i przemocy w stosunkach międzynarodowych. Ma na celu stymulowanie refleksji nad węzłowymi zagadnieniami współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego. Służy wspieraniu wymiany idei i koncepcji dotyczących teoretycznych, aksjologicznych, metodologicznych i empirycznych aspektów badań nad bezpieczeństwem. Zmierza do aktywizacji i zintegrowania środowiska polskich badaczy bezpieczeństwa międzynarodowego.

Władze

Przewodniczący: prof. UJ dr hab A. Gruszczak
Wiceprzewodniczący: dr Łukasz Fijałkowski
Sekretarz: dr Artur Skorek

Członkowie

Grzegorz Nycz – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie Anna Moraczewska Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Artur Skorek – Uniwersytet Jagielloński
Łukasz Fijałkowski – Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski
Joanna Mormul – INPiSM, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak – Wydział Nauk o Bezpieczeństwie, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia gen. Tadeusza Kościuszki
Wojciech Kazanecki – ICN Business School Nancy Metz (Francja)
Jolanta Bryła – UAM Poznań
Iwona Krzyżanowska-Skowronek – Uniwersytet Jagielloński
Elżbieta Stadtmuller – Uniwersytet Wrocławski Instytut Studiów Międzynarodowych
Wojciech Lieder Uniwersytet Łódzki
Marek Musioł – Uniwersytet Wrocławski – Instytut Studiów Międzynarodowych
Bartosz Bojarczyk – Wydział Politologii UMCS
Andrzej Podraza – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Artur Gruszczak – Uniwersytet Jagielloński
dr Margot Stańczyk-Minkiewicz – Uniwersytet Gdański Instytut Politologii
Artur Drzewicki – Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego
Agata Ziętek – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Adrian Szumski – Uniwersytet Wrocławski
Beata Jagiełło – SGH (emerytka)
Joanna Starzyk-Sulejewska – Instytut Stosunków Międzynarodowych WNPiSM Uniwersytetu Warszawskiego

Kontakt

Sekcja historii stosunków międzynarodowych

O sekcji
Władze

Przewodniczący: prof. dr hab. A. Gałganek

Członkowie

Jan Muś – Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Krzysztof Zdulski – Uniwersytet Łódzki
Gracjan Cimek – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Kontakt

Sekcja komunikowania międzynarodowego

O sekcji

Sekcja Komunikowania Międzynarodowego ma na celu pobudzanie badań nad komunikowaniem międzynarodowym wśród specjalistów stosunków międzynarodowych, a zwłaszcza dążenie do rozwoju transdyscyplinarnego podejścia w badaniach nad mediami, łączącego teorię stosunków międzynarodowych z nauką o mediach i komunikowaniu. Interesują nas takie zagadnienia jak komunikowanie globalne, znaczenie mediów w stosunkach międzynarodowych i ich rola w polityce zagranicznej, dyplomacja publiczna i kształtowanie marki państw.

Władze

Przewodniczący: prof. dr hab. Beata Ociepka
Wiceprzewodniczący: dr Justyna Arendarska
Sekretarz: dr Justyna Arendarska

Członkowie

Magdalena Ratajczak – Uniwersytet Wrocławski, Instytut Studiów Międzynarodowych
Katarzyna Kamińska-Korolczuk – Uniwersytet Gdański, Instytut Politologii
Justyna Arendarska – Uniwersytet Wrocławski
Agata Ziętek – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Hanna Schreiber – Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski
Beata Jagiełło – SGH (emerytka)

Kontakt

Sekcja metodologii i teorii stosunków międzynarodowych

O sekcji
Władze

Przewodniczący: prof. dr hab. M.E. Haliżak

Członkowie

Andrzej Polus – Instytut Studiów Międzynarodowych, UWr.
Marcin Grabowski – Uniwersytet Jagielloński
Łukasz Wordliczek – Uniwersytet Jagielloński
Anna Skolimowska – Instytut Politologii UKSW w Warszawie
Magdalena Kozub-Karkut
Iwona Krzyżanowska-Skowronek – Uniwersytet Jagielloński
Tomasz Pugacewicz – Uniwersytet Jagielloński
Hanna Schreiber – Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski
Gracjan Cimek – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
Andrzej Gałganek – UAM Poznań
Rafał Ożarowski – Uniwersytet Gdański

Kontakt

Sekcja międzynarodowej ekonomii politycznej

O sekcji

Zainteresowania badawcze członków sekcji koncentrują się wokół zagadnień powiązań między polityką a gospodarką, wzajemnego wpływu instytucji i procesów na tych dwóch obszarach: w jaki współzależność gospodarcza wpływa na politykę międzynarodową i ulega jej uwarunkowaniom, szczególnie w kontekście procesów globalizacji. Uwzględniane są działania rządów państw narodowych (stosowanie narzędzi gospodarczych w kształtowaniu polityki zagranicznej i polityki społecznej), roli hegemona w systemie międzynarodowym, międzynarodowych organizacji politycznych i gospodarczych (regionalnych i światowych), instytucji finansowych, międzynarodowych korporacji, grup społecznych (w tym grup interesów), ale także instytucji zajmujących się ochroną środowiska czy prawami człowieka. Istotnymi problemami są również zagadnienia pomocy i współpracy rozwojowej, teorii rozwoju, wpływu przemian we współczesnej gospodarce światowej na zróżnicowanie rozwojowe państw. Ważnym czynnikiem jest nie tylko współpraca międzynarodowa na różnych polach, ale i konflikty – w tym militarne, szczególnie ich ekonomiczne konsekwencje.

Celem prac sekcji jest wymiana doświadczeń, przygotowywanie wspólnych publikacji, projektów badawczych oraz paneli konferencyjnych. Dzięki ścisłej współpracy członkowie będą mieli możliwość zapoznania się i dyskusji na temat najnowszych światowych trendów badawczych międzynarodowej ekonomii politycznej. Przede wszystkim jednak istnienie sekcji powinno przyczynić się do wzmocnienia obecności subdyscypliny w naukach o polityce, poprzez prezentowanie różnorodności tematycznej i szerokiej gamy podejść teoretycznych i metodologicznych.

Władze

Przewodniczący: dr hab. Paulina Matera
Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Edward Haliżak; dr Karina Jędrzejowska
Sekretarz: dr Karina Jędrzejowska

Członkowie

Anna Moraczewska – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Bartosz Michalski – Uniwersytet Wrocławski
Hanna Dumała – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Karina Jędrzejowska – Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosunków Międzynarodowych
Katarzyna Kołodziejczyk – Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski
Anna Wróbel – Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski
Katarzyna Marzęda-Młynarska – UMCS Lublin
Wojciech Lieder – Uniwersytet Łódzki
Magdalena Trzcionka – Uniwersytet Jagielloński
Małgorzata Smagorowicz-Chojnowska – ISP PAN
Małgorzata Grącik-Zajaczkowski – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Aleksandra Jarczewska – Instytut Stosunków Międzynarodowych

Kontakt

Sekcja międzynarodowej polityki energetycznej i ekologicznej

O sekcji

Zakres badawczy sekcji obejmuje szeroką problematykę globalnych i regionalnych implikacji geopolityki i geoekonomii surowcowej w XXI w. Celem badań jest także lepsze zrozumienie interakcji między politykami ochrony środowiska i energetyczną obejmujące zagadnienia transformacji energetycznej wynikającej z korelacji pomiędzy produkcją energii a ochroną klimatu.

Władze

Przewodniczący: Dr hab. Tomasz Młynarski
Wiceprzewodniczący: Justyna Trubalska

Członkowie

Justyna Trubalska – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Tadeusz Z. Leszczyński – Polskie Towarzystwo Geopolityczne, wiceprezes, przewodniczący Oddziału Warszawa, przewodniczący Komisji Polityki Energetycznej
Arkadiusz Jan Sójka – Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej

Kontakt

Sekcja międzynarodowych stosunków kulturalnych

O sekcji

Celem sekcji jest inicjowanie szeroko rozumianej debaty na temat relacji między kulturą a stosunkami międzynarodowymi. Proponujemy kilka obszarów wokół których chcielibyśmy koncentrować badania i działania.

Są to:
1. Relacje między religią a stosunkami międzynarodowymi;
2. Nation branding, nation-building;
3. Zagraniczna polityka kulturalna;
4. Stosunki kulturalne między Azją a Europą;
5. Komunikowanie międzykulturowe;
6. Dyplomacja kulturowa;
7. Miękka siła w stosunkach międzynarodowych;
8. Bezpieczeństwo kulturowe;
9. Międzynarodowe reżimy ochrony dziedzictwa kulturowego;
10. Antropologiczny wymiar międzynarodowych stosunków kulturalnych.

Władze

Przewodniczący: dr hab. Agata Ziętek
Wiceprzewodniczący: dr Hanna Schreiber; dr Artur Skorek
Sekretarz: mgr Dorota Jurkiewicz-Eckert

Członkowie

Artur Skorek – Uniwersytet Jagielloński
Grzegorz Gil – Wydział Politologii UMCS
David Nieto-Rasiński – Uniwersytet Jagielloński
Anna Rudakowska – Tamkang University, Taiwan
Hanna Schreiber – Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski
Agata Ziętek – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz – Instytut Stosunków Międzynarodowych, UW
Dorota Jurkiewicz-Eckert – Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego
Beata Jagiełło – SGH (emerytka)
Andrzej Gałganek – UAM Poznań

Kontakt

Sekcja prawa i instytucji międzynarodowych

O sekcji

Sekcja “Prawo i instytucje międzynarodowe” – zajmuje się badaniami nad miejscem i rolą prawa międzynarodowego we współczesnych stosunkach międzynarodowych oraz nad ewolucją i rozwojem instytucji międzynarodowych. Sekcja stanowi forum dyskusji na temat efektywności prawa międzynarodowego i instytucji międzynarodowych oraz zdolności dostosowania istniejących rozwiązań do wyzwań współczesności.

Władze

Przewodniczący: prof. UAM dr hab. Anna Potyrała
Wiceprzewodniczący: dr Patrycja Grzebyk

Członkowie

Magdalena Ickiewicz-Sawicka – Wydział Zarządzania PB
Marek Rewizorski – Uniwersytet Gdański
Jolanta Bryła – UAM Poznań
Damian Szacawa – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Rafał Ożarowski – Uniwersytet Gdański
Grzegorz Gil – Wydział Politologii UMCS
Bogusław Lackoroński – Uniwersytet Warszawski (ISM WNPiSM)
David Nieto-Rasiński – Uniwersytet Jagielloński
Joanna Starzyk-Sulejewska – Instytut Stosunków Międzynarodowych WNPiSM, Uniwersytet Warszawski
Paula Marcinkowska – ISM WNPiSM UW
Adrian Szumski – Uniwersytet Wrocławski
Łukasz Donaj – WNPiD UAM
Andrzej Dumała – Zakład Stosunków Międzynarodowych, Wydział Politologii UMCS
Maja Głuchowska – Wójcicka Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Hanna Schreiber – Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski

Kontakt

Sekcja studiów amerykanistycznych

O sekcji
Władze

Przewodniczący: prof. dr hab. A. Mania

Członkowie

Marcin Grabowski – Uniwersytet Jagielloński
Łukasz Wordliczek – Uniwersytet Jagielloński
Rafał Wordliczek – Uniwersytet Jagielloński
Magdalena Marczuk-Karbownik – Katedra Amerykanistyki i Mass Mediów Uniwersytet Łódzki
Tomasz Pugacewicz – Uniwersytet Jagielloński
Aleksandra Jarczewska – Instytut Stosunków Międzynarodowych
Paulina Napierała – Uniwersytet Jagielloński
Andrzej Podraza – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Kontakt

Sekcja studiów azjatyckich

O sekcji
Władze

Przewodniczący: dr hab. Jakub Zajączkowski

Członkowie

Małgorzata Pietrasiak – Uniwersytet Łódzki
Aleksandra Jaskólska – Instytut Stosunków Międzynarodowych UW
Marcin Grabowski – Uniwersytet Jagielloński
Łukasz Fijałkowski – Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski
Bogusław Lackoroński – Uniwersytet Warszawski (ISM WNPiSM)
Beata Bochorodycz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Anna H. Jankowiak – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Karol Żakowski – Uniwersytet Łódzki
Grażyna Strnad – dr hab. Uniwersytet Jagielloński Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu
Bogusława Drelich-Skulska – Wrocław
Kornel Bielawski – Instytut Politologii, Uniwersytet Gdański
Agata Ziętek – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

Kontakt

Sekcja studiów bliskowschodnich

O sekcji

Celem sekcji studiów bliskowschodnich jest prowadzenie badań i debat wokół problematyki regionu Bliskiego Wschodu. Wyjaśnianie i analizowanie przyczyn i następstw zachodzących zjawisk i procesów w regionie Bliskiego Wschodu. Sekcja planuje zając się następującymi obszarami badawczymi: spory i konflikty w regionie, polityka zagraniczna państw regionu, międzynarodowe stosunki polityczne, stosunki gospodarcze, instytucje i organizacje międzynarodowe w regionie, polityka mocarstw wobec regionu, procesy integracji i dezintegracji w regionie, aktywność i działania aktorów niepaństwowych w regionie, czynnik religijny i polityka w regionie, terroryzm i fundamentalizm w regionie, proliferacja broni atomowej, ochrona praw człowieka.

Władze

Przewodniczący: prof. UG dr hab. Rafał Ożarowski

Członkowie

Kinga Smoleń – Zakład Stosunków Międzynarodowych, Wydział Politologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Artur Skorek – Uniwersytet Jagielloński
Wojciech Grabowski – Uniwersytet Gdański
Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak – Wydział Nauk o Bezpieczeństwie, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia gen. Tadeusza Kościuszki
Marcin Szydzisz – Uniwersytet Wrocławski
Krzysztof Zdulski – Uniwersytet Łódzki
Bartosz Bojarczyk – Wydział Politologii UMCS
Beata Jagiełło – SGH (emerytka)
Magdalena Ickiewicz-Sawicka – Wydział Zarządzania PB

Kontakt

Sekcja studiów chińskich

O sekcji
Władze

Przewodniczący: dr hab. Dominik Mierzejewski

Członkowie

Anna Rudakowska – Tamkang University, Taiwan
Łukasz Nazarko – Politechnika Białostocka
Agata Ziętek – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

Kontakt

Sekcja studiów europejskich

O sekcji
Władze

Przewodniczący: dr hab. Joanna Starzyk Sulejewska

Członkowie

Katarzyna Kamińska-Korolczuk – Uniwersytet Gdański, Instytut Politologii
Kazimierz Musiał – Uniwersytet Gdański, Instytut Skandynawistyki
Anna Skolimowska – Instytut Politologii UKSW w Warszawie
Anna Moraczewska – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Małgorzata Mizerska-Wrotkowska – Instytut Europeistyki, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
Bartosz Michalski – Uniwersytet Wrocławski
Olga Barburska – Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego
Hanna Dumała – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Damian Szacawa – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Beata Piskorska – INPiSM KUL
Anna Rudakowska – Tamkang University, Taiwan
Kamil Zajączkowski – Centrum Europejskie, Uniwersytet Warszawski
Paula Marcinkowska – ISM WNPiSM UW
Andrzej Dumała – Zakład Stosunków Międzynarodowych, Wydział Politologii UMCS
Dorota Jurkiewicz-Eckert – Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego
Beata Jagiełło – SGH (emerytka)
Andrzej Podraza – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Artur Gruszczak – Uniwersytet Jagielloński
Joanna Ciesielska-Klikowska – Uniwersytet Łódzki
Arkadiusz Jan Sójka – Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej
David Nieto-Rasiński – Uniwersytet Jagielloński

Kontakt

Sekcja studiów latynoamerykańskich i luzoamerykańskich

O sekcji
Władze

Przewodniczący: prof. dr hab. M. Śniadecka-Kotarska

Członkowie

Maria Eleonora Hebisz – Katedra Studiów Latynoamerykańskich i Porównawczych
Michał Stelmach – Uniwersytet Łódzki Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
Stanisław Kosmynka – Katedra Studiów Latynoamerykańskich i Porównawczych, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ
Magdalena Lisińska – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Anita Oberda Monkiewicz – Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Instytut Stosunków Międzynarodowych
David Nieto-Rasiński – Uniwersytet Jagielloński

Kontakt

Sekcja studiów nad dyplomacją

O sekcji
Władze

Przewodniczący: dr hab. B. Surmacz

Członkowie

Małgorzata Mizerska-Wrotkowska – Instytut Europeistyki, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
Joanna Starzyk-Sulejewska – Instytut Stosunków Międzynarodowych WNPiSM, Uniwersytet Warszawski
Dorota Jurkiewicz-Eckert – Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego
Maja Głuchowska-Wójcicka – Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Kontakt

Sekcja studiów nad globalizacją i procesami transnarodowymi

O sekcji
Władze

Przewodniczący: prof. dr hab. Marek Pietraś

Członkowie

Łukasz Wordliczek – Uniwersytet Jagielloński
Kinga Smoleń – Zakład Stosunków Międzynarodowych, Wydział Politologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Kazimierz Musiał – Uniwersytet Gdański, Instytut Skandynawistyki
Małgorzata Pietrasiak – Uniwersytet Łódzki
Marek Rewizorski – Uniwersytet Gdański
Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak – Wydział Nauk o Bezpieczeństwie, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia gen. Tadeusza Kościuszki
Bartosz Michalski – Uniwersytet Wrocławski
Hanna Dumała – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Magdalena Kozub-Karkut
Katarzyna Marzęda-Młynarska – UMCS Lublin
Anna H. Jankowiak – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bogusława Drelich-Skulska – Wrocław
Elżbieta Stadtmuller – Uniwersytet Wrocławski Instytut Studiów Międzynarodowych
Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz – Instytut Stosunków Międzynarodowych, UW
Andrzej Dumała – Zakład Stosunków Międzynarodowych, Wydział Politologii UMCS
Magdalena Trzcionka – Uniwersytet Jagielloński
Małgorzata Smagorowicz-Chojnowska – ISP PAN
Joanna Starzyk-Sulejewska – Instytut Stosunków Międzynarodowych, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
Bartosz Bojarczyk – Wydział Politologii UMCS
David Nieto-Rasiński – Uniwersytet Jagielloński

Kontakt