Teoria realizmu w nauce o stosunkach międzynarodowych

Publikacja pod redakcją prof. Edwarda Haliżaka i prof. Jacka Czaputowicza po III Ogólnopolskiej Konwencji PTSM, która odbyła się w listopadzie 2013 r. w Bielsku-Białej.

Autorzy: Edward Haliżak, Jacek Czaputowicz, Magdalena Kozub-Karkut, Szymon Maciejewski, Iwona Krzyżanowska, Mirosław Sułek, Łukasz Fijałkowski, Karina Jędrzejowska, Anna Wróbel, Anna Wojciuk, Artur Gruszczak, Damian Szacawa, Wojciech Grabowski, Artur Skorek, Aleksander Głogowski, Mirosław Waleczek, Tomasz Młynarski, Aldona Tomczyńska, Agnieszka Kuszewska, Rafał Kwieciński.

Spis treści

Edward Haliżak Wstęp pobierz
Jacek Czaputowicz Wprowadzenie pobierz

CZĘŚĆ PIERWSZA
Teoretyczne założenia realizmu
Jacek Czaputowicz Mapa współczesnego realizmu: realizm klasyczny, neorealizm, realizm neoklasyczny pobierz
Magdalena Kozub-Karkut Realizm neoklasyczny – główne założenia i możliwości pobierz
Szymon Maciejewski Filozoficzne korzenie realizmu politycznego pobierz
Iwona Krzyżanowska-Skowronek O niedostatkach realistycznej analizy w opisie rzeczywistości międzynarodowej pobierz

CZĘŚĆ DRUGA
Zastosowania realizmu do analizy bezpieczeństwa i ekonomii
Mirosław Sułek Teoria cyklu siły – wkład Ch. Dorana w rozwój kierunku realistycznego w nauce o stosunkach międzynarodowych pobierz
Łukasz Fijałkowski Teoria sekurytyzacji a realistyczne ujęcie bezpieczeństwa pobierz
Karina Jędrzejowska Merkantylizm i nacjonalizm ekonomiczny: perspektywa realistyczna w międzynarodowej ekonomii politycznej pobierz
Anna Wróbel Polityka handlowa w świetle założeń realizmu pobierz

CZĘŚĆ TRZECIA
Narodowe interpretacje realizmu
Edward Haliżak Realizm w chińskiej nauce o stosunkach międzynarodowych pobierz
Anna Wojciuk, Jacek Czaputowicz Realizm w polskiej nauce o stosunkach międzynarodowych pobierz

CZĘŚĆ CZWARTA
Zastosowania realizmu do analizy stosunków międzynarodowych na poziomie regionalnym
Artur Gruszczak Roztropny realizm a studia wywiadowcze: rozważania nad Unią Europejską jako wspólnotą wywiadowczą pobierz
Damian Szacawa Międzynarodowe organizacje rządowe o charakterze regionalnym w ujęciu realistycznym: analiza na przykładzie Rady Państw Morza Bałtyckiego (RPMB) pobierz
Wojciech Grabowski Regionalizm w teorii realizmu. Casus Zatoki Perskiej pobierz

CZĘŚĆ PIĄTA
Zastosowania realizmu do analizy stosunków bilateranych
Artur Skorek Sojusz amerykańsko-izraelski w perspektywie realistycznej pobierz
Aleksander Głogowski Konflikt indyjsko-pakistański w perspektywie koncepcji Kennetha Waltza i Johna Maersheimera pobierz
Mirosław Waleczek Współpraca w świetle nurtów realizmu defensywnego i realizmu ofensywnego. Przypadek współpracy turecko-irańskiej pobierz

CZĘŚĆ SZÓSTA
Zastosowania realizmu do analizy polityki zagranicznej
Tomasz Młynarski Preferencje narodowe Francji wobec regionalnych i globalnych wyzwań przeciwdziałania zmianom klimatu pobierz
Aldona Tomczyńska Realizm ofensywny Johna J. Mearsheimera a hegemonia Stanów Zjednoczonych Ameryki po zimnej wojnie pobierz
Agnieszka Kuszewska Paradygmat realistyczny w polityce bezpieczeństwa Pakistanu pobierz
Rafał Kwieciński Między „republiką” a „imperium”. Chiny w stosunkach międzynarodowych w ujęciu paradygmatu realistycznego pobierz

Newsletter PTSM

bądź zawsze na bieżąco!