Wielo- i interdyscyplinarność nauki o stosunkach międzynarodowych

Publikacja pod redakcją Andrzeja Gałganka, Edwarda Haliżaka, Marka Pietrasia po I ogólnopolskiej konwencji PTSM, która odbyła się w listopadzie 2011r. w Poznaniu.

Autorzy: Andrzej Gałganek, Edward Haliżak, Marek Pietraś, Stanisław Parzymies, Janusz Symonides, Wojciech Kostecki, Paulina Matera, Karina Jędrzejowska, Anna Wróbel, Jerzy Menkes, Jacek Czaputowicz, Anna Wojciuk, Mirosław Sułek, Beata Ociepka, Tomasz Stępień, Rafał Ożarowski, Marek Rewizorski, Gracjan Cimek, Tadeusz Klementewicz, Agnieszka Bógdał- Brzezińska

Spis treści

CZĘŚĆ PIERWSZA
Andrzej Gałganek, Edward Haliżak Marek Pietraś Wstęp
Stanisław Parzymies, Janusz Symonides Rola prawa międzynarodowego w rozwoju nauki o stosunkach międzynarodowych pobierz
Edward Haliżak Nauka o stosunkach międzynarodowych a nauka o polityce pobierz
Andrzej Gałganek Międzynarodowa socjologia historyczna i genealogia międzynarodowości pobierz
Wojciech Kostecki Nauka o stosunkach międzynarodowych a socjologia pobierz
Paulina Matera Związki polityki i ekonomii w badaniu stosunków międzynarodowych pobierz
Karina Jędrzejowska Znaczenie ekonomii rozwoju w badaniu stosunków międzynarodowych pobierz
Anna Wróbel Geografia ekonomiczna a nauka o stosunkach międzynarodowych pobierz
Marek Pietraś Znaczenie problematyki ekologicznej dla rozwoju nauki o stosunkach międzynarodowych pobierz

CZĘŚĆ DRUGA
Jerzy Menkes Jedność nauki versus wielość nauk pobierz
Jacek Czaputowicz Wyzwania stojące przed dyscypliną stosunków międzynarodowych w Polsce .Czy interdyscyplinarność jest właściwym kierunkiem rozwoju? pobierz
Anna Wojciuk Nauka o stosunkach międzynarodowych: między zamysłem filozoficznym a metodologią empiryczną pobierz

CZĘŚĆ TRZECIA
Mirosław Sułek Prakseologiczna teoria stosunków międzynarodowych pobierz
Beata Ociepka Nowa dyplomacja publiczna: perspektywa teorii stosunków międzynarodowych i komunikowania politycznego pobierz
Tomasz Stępień Nauka o stosunkach międzynarodowych na kanwie paradygmatu/ metafory wewspółczesnych teoriach kultury. Próba zakreślenia interdyscyplinarnego pola badawczego pobierz
Rafał Ożarowski Specyfika zmilitaryzowanego aktora niepaństwowego we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Przypadek Hezbollahu pobierz
Marek Rewizorski Granice Zachodu w ujęciu angielskiej szkoły stosunków międzynarodowych pobierz
Gracjan Cimek Perspektywa badawcza Immanuela Wallersteina w badaniu stosunków międzynarodowych pobierz

CZĘŚĆ CZWARTA
Tadeusz Klementewicz Teorie stosunków międzynarodowych w strukturze wiedzy humanistycznej o systemie światowym (cywilizacji światowej) pobierz
Agnieszka Bógdał-Brzezińska Agnieszka opowiada bajki pobierz

Kalendarz

Brak nadchodzących wydarzeń