Wizyta PTSM i ISM UW w Petersburgu w ramach grantu MSZ

Grant MSZ

Loga

W ramach prestiżowego grantu MSZ przyznanego PTSM nt. Polsko-Rosyjskie Forum Studiów nad Polską i Europą Środkową (zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Dyplomacja Publiczna 2017 – komponent II Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej 2017) odbyło się dwudniowe roundtable (7-8 grudnia 2017 r.) w Sankt Petersburgu nt.  Poland, EU, Russia and the Evolution of New International Order z przedstawicielami PTSM, ISM UW i SPBGU z udziałem: prof. Mariana Haliżaka, przewodniczącego PTSM, dra hab. Jakuba Zajączkowskiego, dyrektora ISM UW, mgr Lindy Masalskiej, koordynatora ds. współpracy z uczelniami rosyjskimi w ISM UW. Podczas roundtable przedstawiciele PTSM i ISM UW  wygłosili referaty: prof. Edward Haliżak, Liberal World Order – New Challenges; dr hab. Jakub Zajączkowski, Emerging Powers in International Relations: Case Study of India, mgr Linda Masalska, Academic Community in Transnational Cooperation. Ze strony rosyjskiej w seminarium uczestniczyli m.in. Prof. Konstantin Khudoley, szef Instytutu Europeistyki na Wydziale Stosunków Międzynarodowych SPBGU, prof. Irina Nowikowa, dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych SPBGU, Prof. Barysznikow, prodziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych SPBGU, dr Artiom Barynkin, koordynator współpracy z uczelniami polskimi na Wydziału Stosunków Międzynarodowych SPBGU.

Ponadto wizyty przedstawiciele ISM UW i PTSM spotkali się z prof. Jekaterią Babelyuk, prorektor ds. naukowych i metodyki nauczania oraz prof. Iriną Nowikową, dziekanem Wydziału Stosunków Międzynarodowych oraz prof. Konstantinem Khudoleyem, szefem Katedry Europeistyki WSM. Zaplanowanie wspólnych działań na 2018. Podczas spotkań rozmawiano o planach naukowych i dydaktycznych na 2018 r. Zaplanowano odbycie kolejnych wspólnych polsko-rosyjskich seminariów na temat współczesnych problemów i wyzwań międzynarodowych oraz ustalono zintensyfikowanie wymiany studenckiej i nauczycieli akademickich. Pracownicy ISM i uczelni w Petersburgu będą także przedstawiać wspólne projekty badawcze, panele na konferencjach międzynarodowych.

Podczas wizyty delegacja ISM spotkała się także z: Anną Łazar, p.o. dyrektora Instytutu Polskiego w
Sankt Petersburgu oraz Andrzejem Chodkiewiczem, Konsulem Generalnym RP w Sankt Petersburgu.

Kalendarz

Brak nadchodzących wydarzeń