Wykłady dr hab. Agaty Ziętek w Manipal University w ramach grantu MSZ

Współorganizatorzy i partnerzy:

Loga 1

W dniach 23-30 października l2016 r. prof. Agata Ziętek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, przebywał w Manipal University w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej nt. Studia nad współczesną Polską i Europą Środkową, realizowanego przez Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych (PTSM) przy współpracy m.in. z ISM UW i CE UW.

W trakcie pobytu prof. Agata Ziętek, UMCS,  wygłosiła 15-godzinny cykl wykładów  pt. Democratic Transformation in Poland: civil socjety and human rights. W trakcie pobytu prof. Ziętek odbyła także kilka spotkań z kadrą naukową Manipal University oraz środowiskami biznesowymi, których tematem była kwestia percepcji Polski w Indiach.

Kalendarz

Brak nadchodzących wydarzeń