Please enable the breadcrumb option to use this shortcode!

Zmiany w polityce zagranicznej państw w dobie nowej administracji Stanów Zjednoczonych

Współorganizatorzy i partnerzy:

UL  WSMiP ULPTSM LogotypODM Lodz

IV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, Oddziału w Łodzi

Zmiany w polityce zagranicznej państw w dobie nowej administracji Stanów Zjednoczonych

Łódź, 1 grudnia 2017 r.

 

Wybór Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych jest postrzegany jako punkt zwrotny w polityce tego supermocarstwa. Oczekiwanie na zmianę głównych wektorów polityki zagranicznej USA stworzyło warunki do przewartościowania relacji między władzami w Waszyngtonie a rządami innych państw. Jaką strategię obiorą kraje Ameryki Łacińskiej wobec wzrostu nastrojów nacjonalistycznych w USA oraz dyskursu na temat zamknięcia granic dla imigrantów? Czy nowy prezydent Stanów Zjednoczonych doprowadzi do redefinicji sojuszu z partnerami z NATO oraz relacji z UE? W jaki sposób asertywna postawa Donalda Trumpa wobec problemu terroryzmu islamskiego wpłynie na relacje z państwami bliskowschodnimi? Co dla przyszłości stosunków między Stanami Zjednoczonymi a krajami Azji Wschodniej oznaczają deklaracje Donalda Trumpa na temat sankcji gospodarczych wobec Chin i rezygnacji z TPP? Próba odpowiedzi m.in. na powyższe pytania będzie treścią konferencji organizowanej przez Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych.

Treść wystąpień powinna się koncentrować na następujących zagadnieniach:

  • Rozwój relacji polsko-amerykańskich w nowych warunkach.
  • Przyszłość Paktu Północnoatlantyckiego.
  • Nowe napięcia w relacjach między Stanami Zjednoczonymi a Chinami.
  • Stosunki na linii Tokio-Waszyngton i ASEAN-Waszyngton po rezygnacji z TPP.
  • Kraje Ameryki Łacińskiej wobec polityki Donalda Trumpa.
  • Przyszłość współpracy w ramach NAFTA.
  • Problemy krajów rozwijających się a nastawienie administracji Trumpa wobec celów zrównoważonego rozwoju i walki z globalnym ociepleniem.
  • Kraje arabskie, Izrael i Iran wobec polityki USA na Bliskim Wschodzie.

Mile widziane będą również inne tematy wystąpień, które nawiązują do strategii międzynarodowej Stanów Zjednoczonych lub polityki państw świata wobec USA. W trakcie konferencji zostanie zorganizowany specjalny panel dyskusyjny poświęcony znaczeniu rozwoju relacji transatlantyckich dla bezpieczeństwa RP.

Język konferencji: polski

Komitet Organizacyjny konferencji:
dr hab. Paulina Matera, prof. UŁ
dr hab. Karol Żakowski

Sekretarze konferencji:
dr Joanna Ciesielska-Klikowska, joanna_ciesielska@uni.lodz.pl
dr Magdalena Marczuk-Karbownik, marczuk@uni.lodz.pl

Adres Komitetu Organizacyjnego:
Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, Oddział w Łodzi, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego 90-127 Łódź, ul Składowa 41/43, tel: 42 635 42 62

Współorganizatorzy:
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Łodzi

Termin zgłoszeń: do 15 października 2017 r. pod adresem:
joanna_ciesielska@uni.lodz.pl; marczuk@uni.lodz.pl

Opłatę konferencyjną (200 zł lub 150 zł dla członków PTSM) należy wnieść do 30 października 2017 r. na konto:

Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 68
Bank Pekao S.A. II Oddział w Łodzi
20 1240 3028 1111 0010 7438 3226

z dopiskiem:
IV Konferencja OŁ PTSM, imię i nazwisko, nazwa reprezentowanej instytucji (konieczna w przypadku osób chcących otrzymać fakturę)

W ramach opłaty konferencyjnej przewiduje się wydanie artykułu w tomie pokonferencyjnym, obiad oraz kawę i herbatę w trakcie konferencji.

Organizatorzy przewidują wydanie artykułów konferencyjnych, które uzyskały pozytywną recenzję, zastrzegając sobie prawo do wyboru tekstów. Termin nadsyłania artykułów mija 31 stycznia 2018 r.

Kalendarz

Brak nadchodzących wydarzeń