Grabowski

Ceeisa

Z przyjemnością informujemy, że dr Marcin Grabowski, sekretarz krakowskiego oddziału PTSM, został wybrany do Zarządu (Executive Council) Środkowoeuropejskiego Stowarzyszenia Studiów Międzynarodowych (Central and East European International Studies Association – CEEISA) w kadencji listopad 2019 – październik 2022 roku.

 

W skład Zarządu wejdzie 6 osób, tj.:
1) Maria Mälksoo (University of Kent) – przewodnicząca;
2) Zeynep Gulsah Capan (University of Erfurt);
3) Filip Ejdus (University of Belgrade);

4) Marcin Grabowski (Uniwersytet Jagielloński);
5) Ákos Kopper (Eötvös Loránd University);
6) Štěpánka Zemanová (University of Economics – Prague).

W czasie poprzednich dwóch kadencji (2013-2016; 2016-2019) polskie środowisko zajmujące się problematyką międzynarodową było reprezentowane w Zarządzie CEEISA przez prof. dr. hab. Artura Gruszczaka, kierownika Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego UJ.

CEEISA została utworzona w 1996 r. i jest organizacją skupiającą – na zasadzie indywidualnego członkostwa – przedstawicieli nauki o stosunkach międzynarodowych z Europy Środkowej i Wschodniej. CEEISA organizuje konferencje we współpracy z północnoamerykańskim Stowarzyszeniem Studiów Międzynarodowych (ISA: International Studies Association) oraz Europejskim Stowarzyszeniem Studiów Międzynarodowych (EISA: European International Studies Association) lub pojedyncze panele w ramach konferencji partnerskich towarzystw naukowych. Dodatkowo CEEISA wydaje czasipismo “Journal of International Relations and Development” (Palgrave) oraz prowadzi serię wydawniczą Central and Eastern European Perspectives on International Relations. CEEISA jest także członkiem Światowego Komitetu Studiów Międzynarodowych (World International Studies Committee, WISC).

Dr Marcin Grabowski jest adiunktem w Katedrze Historii Dyplomacji i Polityki Międzynarodowej Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych i kierownikiem programu International Security and Development (ISAD). Jest absolwentem stosunków międzynarodowych na UJ. Studiował również w Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku, George Washington University w Waszyngtonie oraz w Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego, gdzie ukończył Global Leadership Institute. Jest aktywnie zaangażowany w działalność międzynarodowych i krajowych stowarzyszeń naukowych i szeroką współpracę międzynarodową Jego zainteresowania naukowe skupiają się na problematyce regionu Azji i Pacyfiku (szczególnie w odniesieniu do integracji gospodarczej), polityce zagranicznej USA i Chin oraz międzynarodowych stosunkach gospodarczych.