European Workshops in International Studies w Krakowie, 26-29.06.2019 – wezwanie do zgłaszania warsztatów

Pod koniec czerwca 2019 r. w Krakowie odbędą się prestiżowe warsztaty Europejskiego Stowarzyszenia Studiów Międzynarodowych (EISA) pod nazwą European Workshops in International Studies (EWIS). Ich współorganizatorem będzie Uniwersytet Jagielloński oraz krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych.

EWIS składa się z ok. 25 warsztatów, w ramach których równolegle pracuje max. po 20 badaczy zainteresowanych wybraną tematyką – przez kilka dni w swoim gronie intensywnie dyskutują projekty nadesłanych tekstów.

Jest to doskonała platforma do spotkania z europejskimi naukowcami zajmującymi się tymi samymi obszarami badawczymi. W efekcie to także narzędzie do budowania zespołów badawczych, a w konsekwencji i zdobywania międzynarodowych grantów.

Do 24 października br. (środa) dwójka zainteresowanych badaczy może zgłosić projekt takiego warsztatu. Zgłoszenie obejmuje: (1) opis warsztatu o objętości nie większej niż 500 wyrazów, (2) wykaz choć kilku proponowanych tematów poszczególnych wystąpień i (3) towarzyszących im potencjalnych uczestników spotkania wraz z ich afiliacjami (szczegóły na stronie: http://www.eisa-net.org/eisa-net.org/sitecore/content/be-bruga/eisa/events/ewis.html).

Osoby szukające know-how, co do tematyki i sposobu przygotowania zgłoszenia takiego warsztatu odsyłamy do zrealizowanego już spotkania EWIS 2018 w Groningen: http://www.eisa-net.org/eisa-net.org/sitecore/content/be-bruga/eisa/events/ewis.html, gdzie w części zatytułowanej „List of Workshops for EWIS 2018” znajduje się wykaz warsztatów, które odbyły się.

Znacząca część projektów w ramach zrealizowanych EWIS 2018 została zgłoszona przez międzynarodowe zespoły, tj. badaczy z dwóch różnych państw, choć czasem także zdarzały się pary z tego samego państwa a wyjątkowo z tej samej uczelni.

Spośród nadesłanych zgłoszeń dr Maria Mälksoo (EISA) i prof. dr hab. Artur Gruszczak (UJ) wyłonią projekty warsztatów, które zostaną otwarte dla indywidualnych zgłoszeń poszczególnych uczestników. Tym samym wyłonione warsztaty zdeterminują zakres zakwalifikowanych referatów poszczególnych uczestników, gdyż w ramach EWIS nie ma zbierania luźno zgłoszonych wystąpień w oddzielny warsztat.

Lokalizacja EWIS w Krakowie uczyni te warsztaty po raz pierwszy tak dostępnymi finansowo dla polskich badaczy.

Wydarzenie w Krakowie stwarza niepowtarzalną okazję do tego, żeby w stulecie nauki o stosunkach międzynarodowych pokazać Europie jak silne jest polskie środowisko badacz sm. Pożądamy wydaje się by każdy polski ośrodek specjalizujący się w tego typu badaniach, de facto każdy oddział Towarzystwa, powinien zgłosić choć jeden projekt warsztatu.

Newsletter PTSM

bądź zawsze na bieżąco!