Geopolityczne wtorki

 

WTORKI GEOPOLITYCZNE

 

 

Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW i Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych we współpracy z Groupe d’études géopolitiques ENS Paris zapraszają na wykłady w ramach konwersatorium Wtorki geopolityczne (angl. Geopolitical Tuesday) organizowane na Uniwersytecie Warszawskim w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.

Wtorki geopolityczne są efektem współpracy Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW, Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych i Groupe d’études géopolitiques ENS Paris. Co dwa tygodnie we wtorek odbywa się debata publiczna, która ma na celu spotkanie osobowości intelektualnych, naukowych z różnych środowisk z publicznością wokół tematyki związanej z geopolityką na świecie.

Dodatkowo są one okazją do wyjątkowej wymiany intelektualnej, w ramach której wypracowywane będą konkretne propozycje oraz precyzyjne analizy, aby wspólnie zastanawiać się nad współczesną geopolityką.

Język spotkań: angielski

 

Najbliższe spotkanie: WTOREK, 11 maja 2021 r., 15.00-16.30.

Djibouti – a tiny playground and a crossroad of multiple global and regional interests

Amb. Adam Kułach

Spotkanie, w języku angielskim, odbędzie się on-line: https://meet.google.com/zvh-mesv-xfj

Więcej informacji: https://okf.uw.edu.pl/wtorek-geopolityczny-11-05-2021/

 

Daty spotkań i tematy:

 

23.02.2021Amb. Tomasz Orłowski (SciencesPo Paris)Challenges connected to the concept of European defense from the Polish position. Understanding and misunderstandings
09.03.2021dr Amelie Zima (CCFEF UW), prof. Andrzej Szeptycki (WNPiSM UW)From enemy to ally. The accession of Hungary, Poland and the Czech Republic to NATO
23.03.2021Maciej Bukowski (UJ)Climate change as a pressuring factor for the international security system
20.04.2021prof. Frederic Grare (Carnegie Endowment for International Peace), Delphine Allès (Inalco)Great Power Politics in the Indo-Pacific Region
11.05.2021Amb. Adam KułachDjibouti – a tiny playground and a crossroad of multiple global and regional interests
25.05.2021Roman Krakovsky (Université de Genève)Right-wing parties in Central Europe: between success and failure in ere of Covid-19 pandemic
08.06.2021Paola Mattei (4EU+, Milan University)The challenges of democracy for central Europe in the face of the pandemic

 

 

Spotkania odbywają się na platformie Google Meet, co drugi wtorek w godzinach 15:00-16.30

Koordynatorzy projektu:

dr Kinga Torbicka i dr Nicolas Maslowski, Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW

Tomasz Łukaszuk, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

 

Więcej informacji: http://www.okf.uw.edu.pl/

 

 

————————————————————————————————————————————————

 

GEOPOLITICAL TUESDAY

The Center for French Culture and Francophone Studies at the University of Warsaw, the Faculty of Political Sciences and International Studies at the University of Warsaw and Polish International Studies Association in cooperation with Groupe d’études géopolitiques ENS Paris  invite to the Geopolitical Tuesday seminar organized at the University of Warsaw in the second semester of the 2020/2021 academic year.

Geopolitical Tuesdays are the result of a cooperation between the Center for French Culture and French Studies UW, the Faculty of Political Sciences and International Studies UW and Polish International Studies Association with the Groupe d’études géopolitiques ENS Paris. Every two weeks on Tuesday there is a public debate, where intellectual and scientific personalities from various fields meet with public and discuss the topic of geopolitics in the world.

This is also an opportunity for a unique intellectual exchange, wherein specific proposals and precise analyzes will be developed to reflect on contemporary geopolitics.

 

Planning schedule

23.02.2021Amb. Tomasz Orłowski (SciencesPo Paris)Challenges connected to the concept of European defense from the Polish position. Understanding and misunderstandings
09.03.2021dr Amelie Zima (CCFEF UW), prof. Andrzej Szeptycki (WNPiSM UW)From enemy to ally. The accession of Hungary, Poland and the Czech Republic to NATO
23.03.2021Maciej Bukowski (UJ)Climate change as a pressuring factor for the international security system
20.04.2021prof. Frederic Grare (Carnegie Endowment for International Peace), prof. Delphine Allès (Inalco)Great Power Politics in theIndo-Pacific Region
11.05.2021Amb. Adam KułachDjibouti – a tiny playground and a crossroad of multiple global and regional interests
25.05.2021Roman Krakovsky (Université de Genève)Right-wing parties in Central Europe: between success and failure in ere of Covid-19 pandemic
08.06.2021Paola Mattei (4EU+, Milan University)The challenges of democracy for central Europe in the face of the pandemic

 

 

The seminar takes place on Google Meet platform every other Tuesday  from 3 PM to 4.30 PM.

Project Coordinators:

Dr. Kinga Torbicka and Dr. Nicolas Maslowski, Center for French Culture and Francophone Studies UW

Tomasz Łukaszuk, Faculty of Political Sciences and International Studies, UW

 

More information: http://www.okf.uw.edu.pl/fr/

Newsletter PTSM

bądź zawsze na bieżąco!