„Kryzys współczesnego systemu bezpieczeństwa: w poszukiwaniu nowego porządku międzynarodowego” – zaproszenie

„Kryzys współczesnego systemu bezpieczeństwa: w poszukiwaniu nowego porządku międzynarodowego”

zaproszenie na konferencję międzynarodową

Serdecznie zapraszamy pracowników naukowych i doktorantów do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji „Kryzys współczesnego systemu bezpieczeństwa: w poszukiwaniu nowego porządku międzynarodowego”, która odbędzie się w dniach 2-3 kwietnia 2020 r. we Lwowie.

Proponowana problematyka konferencji
 • Sytuacja geopolityczna i uwarunkowania bezpieczeństwa regionalnego,
 • Mechanizmy i formy wielostronnej współpracy międzynarodowej w warunkach transformacji współczesnego systemu stosunków i bezpieczeństwa międzynarodowego,
 • Instytucje i organizacje międzynarodowe w walce z zagrożeniami współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego;
 • Nowe rodzaje zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego i międzynarodowa skuteczność w ich zwalczaniu,
 • Prawnomiędzynarodowe aspekty bezpieczeństwa i walki z zagrożeniami międzynarodowymi,
 • Teoretyczne aspekty transformacji stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa,
 • Uwarunkowania geopolityczne i zagrożenia bezpieczeństwa w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.
Miejsce obrad

Konferencja zorganizowana zostanie na Wydziale Studiów Międzynarodowych Państwowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie, we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską w Przemyślu, Centrum Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Partnerstwa we Lwowie oraz Polskim Towarzystwem Studiów Międzynarodowych.

Miejsce obrad:
Państwowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie, Wydział Stosunków Międzynarodowych, ul. Uniwersytecka 1, (Sala lustrzana w budynku głównym).

Języki robocze
 • ukraiński,
 • polski,
 • angielski.
Zgłoszenie udziału

Warunkiem udziału w konferencji jest wysłanie do organizatorów formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: https://tiny.pl/tj47z.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa w dniu 1 marca 2020 r.

W przypadku dodatkowych pytań odnośnie zgłoszenia, prosimy o kontakt z koordynatorem konferencji dr. Piotrem Bajorem pod adresem: piotr.bajor@nulluj.edu.pl

Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna dla uczestników z referatem będących pracownikami naukowymi i doktorantami wynosi 370 złotych.

Opłata zawiera wyżywienie w trakcie obrad, druk materiałów pokonferencyjnych oraz pozostałe koszty organizacyjne. Koszty transportu oraz zakwaterowania uczestnicy ponoszą we własnym zakresie. Organizatorzy w miarę możliwości mogą pomóc w wyborze miejsca zakwaterowania i rezerwacji hotelowej według preferowanego standardu.

Wpłatę za udział w konferencji należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 8 marca 2020 r. Wpłaty należy dokonać na rachunek Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych. Niezbędne dane do przelewu znajdują się poniżej.

Dane do przelewu opłaty konferencyjnej:

Konto:
Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych

 1. Wojska Polskiego 9, 01-524 Warszawa,
  Millenium Bank S.A. 37 1160 2202 0000 0001 6154 2677
  dopisek: „Lwów: imię i nazwisko uczestnika”
Ważne terminy

Data

Informacje

1 marca
2020 r.

Ostateczny termin wysłania formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: https://tiny.pl/tj47z

 

3 marca 
2020 r.

Informacja zwrotna do uczestników o zakwalifikowaniu referatu
i potwierdzenie udziału w konferencji

8 marca
2020 r.

Ostateczny termin przelewu opłaty konferencyjnej na rachunek organizatorów

22 marca
2020 r.

Ostateczny termin możliwości zgłoszenia rezygnacji z udziału w konferencji i zwrotu opłaty konferencyjnej

2 kwietnia  2020 r.

Pierwszy dzień konferencji

Godz. 10.00-10.30           Rejestracja uczestników

Godz. 10.30-13.00           Obrady plenarne

Godz. 13.00-14.00           Przerwa obiadowa

Godz. 14.00-18.00           Obrady w sekcjach

 

3 kwietnia 2020 r. 

Drugi dzień konferencji

Godz. 9.00-13.00             Obrady w sekcjach

Godz. 13.00                    Część kulturoznawcza

Planowany harmonogram konferencji ma charakter orientacyjny i zostanie dostosowany do ostatecznej liczby uczestników.

31 maja    2020 r.

Termin przesłania artykułu naukowego do publikacji pokonferencyjnej

Koordynatorzy

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z udziałem w obradach, prosimy o kontakt z koordynatorami konferencji, którymi są:

dr Piotr Bajor – koordynator ze strony polskiej, kontakt: piotr.bajor@nulluj.edu.pl

dr Roman Vovk – koordynator ze strony ukraińskiej, kontakt: conference@nullispc.org.ua

Newsletter PTSM

bądź zawsze na bieżąco!