Nagrody naukowe PTSM za 2019 rok – rozstrzygnięcie konkursu

9783030062156
Decydowanie W Polskiej Polityce Zagranicznej Br19921997

Na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2020 r. Kapituła Konkursowa pod przewodnictwem prof. dra hab. Andrzeja Mani rozstrzygnęła konkurs na najlepszą monografię naukową z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych opublikowaną w 2019 roku (Nagroda Naukowa) oraz na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych obronioną w 2019 roku (Nagroda Doktorska).

Kapituła obradowała w składzie:

 • prof. dr hab. Andrzej Mania – Przewodniczący Kapituły
 • prof. UMCS Hanna Dumała – Sekretarz Kapituły
 • prof. UŁ Radosław Bania
 • prof. dr hab. Artur Gruszczak
 • prof. dr hab. Edward Haliżak
 • dr hab. prof. UKSW Elżbieta Karska
 • prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak
 • dr hab, prof. UWr. Bartosz Michalski
 • dr hab, prof. WSAIB Rafał Ożarowski
 • dr hab. Konrad Pawłowski
 • dr Rafał Wiśniewski

W kategorii Nagród Naukowych Kapituła przyznała nagrodę oraz wyróżnienie.

Nagrodę otrzymała Pani Magdalena Lisińska za książkę pt. Argentine Foreign Policy during the Military Dictatorship, 1976–1983. Between a Nationalist and Pragmatic Approach (Wydawnictwo Palgrave Macmillan).

Wyróżnienie otrzymała Pani Adriana Dudek za monografię pt. Decydowanie w polskiej polityce zagranicznej (1992-1997). Perspektywa organizacyjna i biurokratyczna (Wydawnictwo Naukowe Scholar).

W kategorii Nagroda Doktorska zwyciężył Pan Maciej Stępka za rozprawę pt. Migration and security in the European Union. A critical analysis of security discourses and narratives, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Dariusza Niedźwieckiego, prof. UJ.

Serdecznie gratulujemy i zachęcamy badaczy stosunków międzynarodowych do wzięcia udziału w kolejnych edycjach Konkursu!

Szczegóły aktualnej edycji konkursu dostępne są na stronie: https://ptsm.edu.pl/nagrody-ptsm/.

 

Newsletter PTSM

bądź zawsze na bieżąco!