Nagrody naukowe PTSM za 2021 rok – ogłoszenie konkursu

Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych

ogłasza konkurs 

na najlepszą autorską monografię naukową

z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych

opublikowaną w roku 2021

(Nagroda Naukowa) 

oraz 

na najlepszą pracę doktorską

z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych

obronioną w roku 2021

(Nagroda Doktorska).

Kandydatów do Nagród mogą zgłaszać Zarządy Oddziałów PTSM, grupy co najmniej 3 członków PTSM lub Autorzy indywidualnie. Kandydatów do Nagrody Doktorskiej mogą zgłaszać również promotorzy rozpraw doktorskich.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 30 czerwca 2022 roku!

Zgłoszenia kandydatur (formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami) muszą mieć postać plików pdf i zostać dostarczone pocztą elektroniczną na adres konkurs@nullptsm.edu.pl.

Przewodniczący Kapituły                                     Przewodniczący PTSM

Prof. dr hab. Andrzej Mania                           Prof. dr hab. Edward Haliżak

 

ZGŁOSZENIA KONKURSOWE PRZYJMOWANE SĄ DO 30 CZERWCA 2022 r.

 

ZGŁOSZENIA DOKONYWAĆ MOŻNA WYŁĄCZNIE ZA POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES KONKURS@nullPTSM.EDU.PL

 

LISTA DOTYCHCZASOWYCH LAUREATÓW KONKURSU ORAZ REGULAMIN KONKURSU:

https://ptsm.edu.pl/nagrody-ptsm/

Newsletter PTSM

bądź zawsze na bieżąco!