„Wymiary mocarstwowości” – V Konferencja Naukowa Oddziału PTSM w Łodzi

 

V Konferencja Naukowa

Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, Oddziału w Łodzi

 

Wymiary mocarstwowości

 

Łódź, 13 października 2022 r.

 

Równowaga sił we współczesnym świecie podlega dynamicznym zmianom. Relatywnemu osłabieniu dominacji Stanów Zjednoczonych w globalnym systemie politycznym i gospodarczym towarzyszy wzrost potęgi Chin oraz silna pozycja regionalna lub sektorowa takich państw, jak Rosja, Indie, Brazylia czy Japonia. Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych zaprasza do udziału w konferencji poświęconej analizie różnych wymiarów mocarstwowości – militarnej, gospodarczej, politycznej oraz kulturowej. Mile widziane będą nie tylko referaty dotyczące największych mocarstw globalnych i regionalnych, ale również poświęcone middle powers oraz polityce państw średnich i małych wobec mocarstw.

Treść wystąpień powinna się koncentrować na następujących zagadnieniach:

  • Wyznaczniki mocarstwowości w nauce o stosunkach międzynarodowych.
  • Rola Stanów Zjednoczonych jako supermocarstwa kształtującego ład światowy.
  • System sojuszy USA w Europie i Azji.
  • Wzrastająca pozycja Chin na arenie międzynarodowej.
  • Rosja jako mocarstwo militarne.
  • Gospodarczy i polityczny potencjał Unii Europejskiej.
  • Rosnąca asertywność Japonii w stosunkach międzynarodowych.
  • Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa mocarstw regionalnych i sektorowych.
  • Polityka państw małych i średnich wobec mocarstw.

 

Język konferencji: polski

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego konferencji:

dr hab. Karol Żakowski, prof. UŁ

 

Sekretarze konferencji:

dr Joanna Ciesielska-Klikowska, joanna.ciesielska@nulluni.lodz.pl

dr Magdalena Marczuk-Karbownik, magdalena.marczuk@nulluni.lodz.pl

 

Adres Komitetu Organizacyjnego:

Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, Oddział w Łodzi,

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Składowa 41/43, 90-127 Łódź

 

Współorganizatorzy:

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego

 

Termin zgłoszeń: do 15 lipca 2022 r. pod adresem:

 

Opłatę konferencyjną  – 150 zł dla członków PTSM lub 200 zł dla uczestników nienależących do PTSM należy wnieść do dnia 1 września 2022 r. na konto:

Bank Pekao SA

02 1240 6292 1111 0011 1330 3901

z dopiskiem:

V Konferencja OŁ PTSM, imię i nazwisko, nazwa reprezentowanej instytucji

(konieczna w przypadku osób chcących otrzymać fakturę)

 

W ramach opłaty konferencyjnej przewiduje się wydanie artykułu w tomie pokonferencyjnym, obiad oraz kawę i herbatę w trakcie konferencji.

 

Organizatorzy przewidują wydanie artykułów konferencyjnych, które uzyskały pozytywną recenzję, zastrzegając sobie prawo do wyboru tekstów. Termin nadsyłania artykułów mija 31 grudnia 2022 r.

 

 

 

 

Newsletter PTSM

bądź zawsze na bieżąco!