Seminarium „Znaczenie filozofii nauki w kształtowaniu dyscyplinarnego statusu Nauki o Stosunkach Międzynarodowych”

WNPiSM UW 1 1060x1500 (1)
WNPiSM UW

 

SEMINARIUM

Znaczenie filozofii nauki w kształtowaniu dyscyplinarnego statusu

Nauki o Stosunkach Międzynarodowych

 

Katedra Studiów Regionalnych i Globalnych WNPiSM UW oraz 
Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych

zapraszają na drugie z cyklu webinarium metodologiczne pt.:

Znaczenie filozofii nauki w kształtowaniu dyscyplinarnego statusu Nauki o Stosunkach Międzynarodowych

 

2 grudnia, 17.00-18.30 CET

 

ZOOM

 

Podstawą debaty będzie publikacja autorstwa Prof. dra hab. Andrzeja Gałganka pt. Filozofia nauki o stosunkach międzynarodowych. Ontologia. Epistemologia i Metodologia, Kraków 2021

 

Program seminarium:

 
17.00-17.10 Otwarcie webinarium:
  • Dr hab. Jakub Zajączkowski, Kierownik Katedry Studiów Regionalnych i Globalnych WNPiSM Uniwersytetu Warszawskiego
17.10-17.50 Wprowadzenie do dyskusji:
  • Prof. dr. hab. Marek Pietraś, Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji
    Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wiceprzewodniczący PTSM
  • Prof. ucz. dr. hab. Adrianna Dudek, Kierownik Zakładu Polityki Zagranicznej i Zagrożeń Globalnych, Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski
  • Prof. dr hab. Edward Haliżak, Przewodniczący PTSM, Katedra Studiów Regionalnych i Globalnych WNPiSM Uniwersytetu Warszawskiego
  • Prof. dr hab. Andrzej Gałganek, Kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

17:50-18.30 Dyskusja

Moderator: dr hab. Jakub Zajączkowski, Kierownik Katedry Studiów Regionalnych i Globalnych WNPiSM Uniwersytetu Warszawskiego

WNPiSM UW 1 1060x1500 (1)

 

Newsletter PTSM

bądź zawsze na bieżąco!