Kurs Język Polski dra Piotra Kajaka w Instytucie Polskim w Sankt Petersburgu w ramach grantu MSZ

Grant MSZ

Loga

W dniach 15-17 listopada 2017 r. dr Piotr Kajak, wice-dyrektor Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” Uniwersytetu Warszawskiego odbył wizytę w Petersburgu. Wizyta odbyła się w ramach prestiżowego grantu MSZ przyznanego PTSM nt. Polsko-Rosyjskie Forum Studiów nad Polską i Europą Środkową (zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Dyplomacja Publiczna 2017 – komponent II Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej 2017). Podczas wizyty dr Kajak przeprowadził zorganizowany przez Instytut Polski kurs języka polskiego. Odbiorcami kursu byli Rosjanie uczący się języka polskiego na lektoratach organizowanych przez Instytut Polski, Uniwersytet Petersburski, inne uczelnie lokalne, oraz prywatne; profesorowie polonistyki Uniwersytetu Petersburskiego; lektorzy języka polskiego jako obcego, wykładowcy pozostałych petersburskich uczelni, nauczyciele polonijni oraz inne osoby zainteresowane językiem polskim.

Ponadto podczas wizyty  dr Piotr Kajak spotkał się także z: Anną Łazar, p.o. dyrektor Instytutu Polskiego w Sankt Petersburgu oraz Andrzejem Chodkiewiczem, Konsulem Generalnym RP w Sankt Petersburgu.

Dr Piotr Kajak wspólnie z dr hab. Jakubem Zajączkowskim, dyrektorem ISM UW, władzami Instytutu Polskiego oraz Konsulatu Generalnego RP w Petersburgu wzięł również udział w premierze Dziadów Adama Mickiewicza na scenie petersburskiego Teatru TIUZ im. A. A. Briancewa (przedstawienie prezentowane przez Teatr Narodowy we współpracy z Teatrem Aleksandryjskim w ramach programu VI Międzynarodowego Forum Kulturalnego, odbywającego się w Sankt Petersburgu w dniach 15–19 listopada).

Dr hab. Jakub Zajączkowski i dr Piotr Kajak po spektaklu udzielili wywiadu w Polskim Radiu o stosunkach polsko – rosyjskich i współpracy naukowej oraz kulturalnej (audycja „Polska i Świat”, 18 listopada, 2018 r.).

Link do audycji: https://www.polskieradio.pl/7/1692/Artykul/1927856,Polska-i-Swiat-18112017 (od 16. minuty).

Kalendarz

Brak nadchodzących wydarzeń