Jak zostać członkiem PTSM

PTSM jest otwarty na współpracę ze wszystkimi środowiskami naukowymi i przedstawicielami dyscyplin naukowych podejmujących problematykę stosunków międzynarodowych. Mile widziani są przedstawiciele praktyki i studenci studiujący tę dyscyplinę.

Aby zostać członkiem PTSM należy wypełnić deklarację i przesłać na adres: kontakt@nullptsm.edu.pl,
a następnie wpłacić składkę:

studenci i doktoranci – 50 zł,
pozostali – 100 zł

na konto PTSM:
Millenium Bank S.A.
37 1160 2202 0000 0001 6154 2677