Historia PTSM

W dniu 12 września 2008 roku, dzięki życzliwości władz Uniwersytetu Jagiellońskiego w osobie Prorektora Krakowskiej Alma Mater prof. dr hab. Andrzeja Mani, odbyło się spotkanie grupy inicjatywnej celem przedyskutowania możliwości powołania stowarzyszenia reprezentującego badaczy stosunków międzynarodowych.

W spotkaniu udział wzięli:

  1. Prof. dr hab. Edward Haliżak, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
  2. Prof. dr hab. Roman Kuźniar, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
  3. Prof. dr hab. Andrzej Mania, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński
  4. Prof. dr hab. Tadeusz Marczak, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski
  5. Prof. dr hab. Marek Pietraś, Instytut Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowksiej, Lublin
  6. Prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  7. Prof. dr hab. Lubomir Zublikiewicz, Wydział Politologii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński
Historia PTSM
Historia PTSM
Historia PTSM
Podczas spotkania w Krakowie uzgodniono nazwę stowarzyszenia, tj. Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych i zobowiązano prof. dr hab. Edwarda Haliżaka do przygotowania statutu stowarzyszenia i zorganizowania Zjazdu Założycielskiego.

W rok później 23 września 2009 roku w Warszawie w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW odbyło się zebranie założycielskie Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, które przyjęło statut i dokonało wyboru pierwszych władz PTSM. Pierwszym przewodniczącym PTSM został prof. dr hab. Edward Haliżak, Dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW.

W dniu 29 grudnia 2009 roku Sąd Rejonowy w Warszawie akceptując statut i władze PTSM powołał do życia w sensie prawnym stowarzyszenie.

W pierwszej połowie 2010 roku zaczęto tworzyć Oddziały terenowe – jako pierwszy ukonstytuował się Oddział w Krakowie.

Członkowie założyciele

prof. dr hab. Janusz Adamowski – Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Bolesław Balcerowicz- Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska -Uniwersytet Ekononiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Andrzej Gałganek- Uniwerstet im. A. Mickiewicz w Poznaniu
prof. dr hab. Witold Góralski- Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Edward Haliżak- Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Roman Kuźniar- Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Grażyna Michałowska- Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Beata Ociepka- Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Stanisław Parzymies- Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Małgorzata Pietrasiak- Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Marek Pietraś- Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. dr hab. Stefan Sawicki- Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Janusz Symonides- Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska- Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr Agnieszka Bieńczyk-Missala- Uniwersytet Warszawski
dr Agnieszka Bógdał- Brzezińska- Uniwersytet Warszawski
dr Krzysztof Księżopolski- Uniwersytet Warszawski
dr Anna Wróbel- Uniwersytet Warszawski