Projekty

Obok corocznych konwencji Zarząd Główny PTSM i oddziały terenowe PTSM organizują corocznie kilkadziesiąt konferencji, seminariów, warsztatów i wykładów. Niektóre z nich mają charakter cykliczny, jak np. poświęcona problematyce bliskowschodniej odbywająca się w tym roku już po raz trzeci międzynarodowa konferencja Arab World in International Relations. Ponadto PTSM aktywnie angażuje się w projekty krajowe i międzynarodowe współfinansowane m.in. przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Grant MSZ – Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej
Od 2015 roku PTSM pozyskuje z granty w ramach konkursu na realizację zadania publicznego „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej”. Projekt Studia nad współczesną Polską i Europą Środkową, realizowany był przez Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych (PTSM) przy współpracy m.in. z ISM UW i CE UW. W jego ramach odbyło się 16 tygodniowych kursów dotyczących polskiej polityki zagranicznej, transformacji gospodarczej i politycznej w Polsce i Europie Środkowej, rozwoju samorządu w Polsce na uczelniach partnerskich w Azji (po 4 kursy na uczelniach indyjskich; 2 kursy w Nepalu, 2 w Chinach i 2 w Republice Korei).