Kontakt

Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych
Al. Wojska Polskiego 9
01-524 Warszawa
email: kontakt@nullptsm.edu.pl
tel. 607 242 245
NIP: 7010214539
REGON: 142198383
KRS: 0000345205
Rachunek bankowy: Millenium Bank S.A.
37 1160 2202 0000 0001 6154 2677

Polskie Towarzystwo Stosunków Międzynarodowych

Al. Wojska Polskiego 9
01-524 Warszawa