PTSM – o nas

Prof. dr hab. Edward Haliżak
Prof. dr hab. Edward Haliżak
Potrzeba powołania stowarzyszenia naukowego reprezentującego badaczy stosunków międzynarodowych była wysuwana przez wiele lat przez środowisko naukowe. Jako jeden z najważniejszych argumentów przytaczano przykłady innych państw, gdzie takie stowarzyszenia działają pod auspicjami International Studies Association (ISA). Niemałe grono polskich badaczy stosunków międzynarodowych działa indywidualnie w ramach ISA albo w ramach CEEISA – Central and East European International Studies Association, założone w 1996 roku przez International Affairs Network, którego członkiem pierwotnym był Instytut Stosunków międzynarodowych UW.

Badania stosunków międzynarodowych w sposób zorganizowany w USA, Europie Zachodniej a także w Polsce zostały zapoczątkowane w okresie międzywojennym 1918-1939 przez przedstawicieli takich dyscyplin jak ekonomia, nauka o polityce, prawo międzynarodowe, historia dyplomacji-żeby wymienić tylko najważniejsze. Po drugiej wojnie światowej rozwinęła się nauka o stosunkach międzynarodowych jako samodzielna dyscyplina o odrębnym statusie metodologicznym. Istotną cechą badań stosunków międzynarodowych jest pluralizm teoretyczno-metodologiczny i instytucjonalne rozproszenie badań – co stwarza naturalną potrzebę dialogu i dyskusji nad konkurencyjnymi często sposobami objaśnienia rzeczywistości międzynarodowej.

Powołanie PTSM należy traktować w kategoriach integracji badaczy podejmujących problematykę stosunków międzynarodowych z punktu widzenia poszczególnych dyscyplin, którzy dostrzegają potrzebę zinstytucjonalizowanego współdziałania.

PTSM jest otwarty na współpracę ze wszystkimi środowiskami naukowymi i przedstawicielami dyscyplin naukowych podejmujących problematykę stosunków międzynarodowych. Mile widziani są przedstawiciele praktyki i liczni studenci studiujący tę dyscyplinę. Działalność w ramach statutowych organów PTSM stwarza ku temu okazję.

Zapraszając wszystkich do współpracy, pozostaję z wyrazami szacunku.

Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych
Prof. dr hab. Edward Haliżak