Polish Journal of International Studies

W październiku 2016 roku Zarząd Główny PTSM podjął decyzję o rozpoczęciu wydawania czasopisma. W lutym 2017 roku zostało zarejestrowane czasopismo „Polish Journal of International Studies”. Czasopismo PTSM jest anglojęzycznym półrocznikiem wydawanym w wersji elektronicznej.

Wydawca:
Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych
Al. Wojska Polskiego 9, 01-524 Warszawa

Rada Redakcyjna
prof. dr hab. Marian Haliżak (Instytut Stosunków Międzynarodowych UW) – redaktor naczelny

dr Magdalena Kozub-Karkut (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ) – zastępca redaktora naczelnego

dr Karina Jędrzejowska (Instytut Stosunków Międzynarodowych UW)– sekretarz, redaktor statystyczny

mgr Sylwia Piechocińska-Para (Instytut Stosunków Międzynarodowych UW) – sekretarz

dr hab. Adriana Dudek (Instytut Politologii, Uniwersytet Wrocławski)  – redaktor tematyczny – polityka zagraniczna

dr hab. Artur Gruszczak, prof. UJ (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ)  – redaktor tematyczny – bezpieczeństwo

dr hab. Paulina Matera, prof. UŁ (Instytut Studiów Międzynarodowych UŁ) – redaktor tematyczny – międzynarodowa ekonomia polityczna

dr hab. Rafał Ożarowski, prof. WSAiB (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni)– redaktor tematyczny – studia regionalne

dr hab. Anna Potyrała, prof. UAM (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM) – redaktor tematyczny – prawo i instytucje międzynarodowe

dr hab. Joanna Starzyk-Sulejewska (Instytut Stosunków Międzynarodowych UW) – redaktor tematyczny – Unia Europejska

dr hab. Agata Ziętek (Wydział Politologii UMCS) – redaktor tematyczny – historia stosunków międzynarodowych

Rada Programowa
prof. dr hab. Marian Edward Haliżak (Instytut Stosunków Międzynarodowych UW)
prof. dr hab. Andrzej Mania (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ)
prof. dr hab. Marek Pietraś (Wydział Politologii UMCS)
prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska (Instytut Studiów Międzynarodowych SGH)
prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
dr hab. Radosław Bania, prof. UŁ (Instytut Studiów Międzynarodowych UŁ)
dr hab. Adriana Dudek (Instytut Politologii, Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. Artur Gruszczak, prof. UJ (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ)
dr hab. Paulina Matera, prof. UŁ (Instytut Studiów Międzynarodowych UŁ)
dr hab. Rafał Ożarowski, prof. WSAiB (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni)
dr hab. Anna Potyrała, prof. UAM (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM)
dr hab. Joanna Starzyk-Sulejewska (Instytut Stosunków Międzynarodowych UW)
dr hab. Agata Ziętek (Wydział Politologii UMCS)
Rada Programowa
Dla Autorów
Instrukcje dla Autorów: PJIS_Instructions_for_Contributors
Numer 1 (tom 1) – call for papers
Szanowni Państwo,

Zapraszamy do przedkładania artykułów w pierwszym – historycznym numerze czasopisma PTSM: Polish Journal of International Studies.

Wymogi redakcyjne odnośnie przedkładanych tekstów znajdują się w zakładce „Dla Autorów”.

Pragniemy poinformować, że ambicją Zespołu Wydawniczego jest stworzenie czasopisma prezentującego dorobek polskich badaczy stosunków międzynarodowych w j. angielskim.

Naszą intencją jest umieszczenie w pierwszym numerze artykułów, które pokazywałyby polski dorobek badań w perspektywie historycznej.

Termin przedkładania artykułów do pierwszego wydania czasopisma upływa
28 lutego 2018 r.

Proponowane teksty prosimy przesyłać na adres journal@nullptsm.edu.pl

Z poważaniem,

prof. dr hab. Edward Haliżak – redaktor naczelny

dr Magdalena Kozub-Karkut – zastępca redaktora naczelnego