Nagrody naukowe PTSM

Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych

ogłasza konkurs 

na najlepszą oryginalną monografię naukową

z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych

opublikowaną w roku 2018

(Nagroda Naukowa) 

oraz 

na najlepszą pracę doktorską

z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych

obronioną w roku 2018

(Nagroda Doktorska).

Kandydatów do Nagród mogą zgłaszać Zarządy Oddziałów PTSM, grupy co najmniej 3 członków PTSM lub Autorzy indywidualnie. Kandydatów do Nagrody Doktorskiej mogą zgłaszać również promotorzy rozpraw doktorskich.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 czerwca 2019 r., formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie PTSM.

Zgłoszenia kandydatur (formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami) muszą mieć postać plików typu pdf i zostać dostarczone pocztą elektroniczną na adres konkurs@nullptsm.edu.pl.

Przewodnicząca Kapituły                                     Przewodniczący PTSM

Prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak                           Prof. dr hab. Edward Haliżak

 

ZGŁOSZENIA KONKURSOWE PRZYJMOWANE SĄ DO 30 CZERWCA 2019 r.

 

ZGŁOSZENIA DOKONYWAĆ MOŻNA WYŁĄCZNIE ZA POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES KONKURS@nullPTSM.EDU.PL

 

Kapituła Konkursowa
 • dr hab. Artur Gruszczak, prof. UJ
 • dr hab. Hanna Dumała, prof. UMCS – Sekretarz Kapituły
 • dr hab. Edward Haliżak
 • dr hab. Marcin Kaczmarski
 • dr hab. Teresa Łoś-Nowak – Przewodnicząca Kapituły
 • dr hab. Bartosz Michalski
 • dr hab. Przemysław Osiewicz, prof. UAM
 • dr hab. Rafał Ożarowski, prof. WSAiB
 • dr hab Anna Wojciuk
 • dr hab. Karol Żakowski, prof. UŁ
 • dr hab. Katarzyna Żukrowska
Regulamin Nagród PTSM

§ 1.
Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych honoruje:
1. najlepsze oryginalne monografie naukowe z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych Nagrodą Naukową.
2. najlepsze prace doktorskie z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych zwane dalej Nagrodą Doktorską.

§ 2.
1. Nagrody Naukowe wszystkich rodzajów przyznaje Kapituła Nagród Naukowych PTSM zwana dalej Kapitułą.
2. Kapituła składa się z maksymalnie 11 członków, w tym:
a/ po jednym wyłania Przewodniczący każdego z Oddziału,
b/jeden członek wybrany uchwałą Zarządu Głównego
c/Przewodniczący PTSM.
3. W przypadku niedokonania wyboru członka kapituły przez Oddział PTSM, wyboru dokonuje Zarząd Główny.
4. Kapituła przedstawia pisemne uzasadnienie przyznanych nagród, zwłaszcza zwracając uwagę na wkład monografii lub rozprawy doktorskiej do rozwoju nauki o stosunkach międzynarodowych, z uwzględnieniem walorów teoretycznych, metodologicznych oraz empirycznych.
5. Kapituła powinna zostać powołana nie później niż 3 miesiące od wyborów Zarządu Głównego PTSM, a w pierwszym roku przyznawania Nagrody nie później niż do końca kwietnia 2018 roku.
6. Kadencja Kapituły upływa każdorazowo z końcem kadencji Zarządu Głównego PTSM.
7. Kapituła powołuje ze swojego składu przewodniczącego oraz sekretarza, który organizuje jej prace.
8. Kapituła pierwszej kadencji opracuje regulamin swojego procedowania nie później niż dwa miesiące od swojego powołania.

§ 3.
1. Nagroda Naukowa jest przyznawana za monografię opublikowaną w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku.
2. Nagroda Doktorska jest przyznawana za rozprawę doktorską obronioną w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku.
3. W kategoriach określonych w ust. 1, ust. 2 mogą być również przyznawane wyróżnienia, nie więcej jednak niż po 1 wyróżnieniu w każdej z kategorii.
4. W pierwszym roku przyznawania nagrody będą rozpatrywane prace z dwóch lat poprzedzających rok przyznania Nagrody tj. za rok 2016 i 2017

§ 4.
1. Kandydatów do Nagród mogą zgłaszać zarządy Oddziałów PTSM, grupy co najmniej 3 członków PTSM lub autor indywidualnie.
2. Kandydatów do Nagrody Doktorskiej mogą zgłaszać oprócz wskazanych w ust. 1 promotorzy rozpraw doktorskich.
3. Zgłoszenia kandydatów następują od 1 stycznia do 30 czerwca roku wręczenia nagrody; w pierwszym roku nagrody zgłoszenia kandydatów odbywać się będą do 25 września 2018 roku.

§ 5.
1. Zgłoszenie kandydatury do Nagrody Naukowej musi zawierać:
o monografię w wersji elektronicznej,
o uzasadnienie wniosku.
2. Zgłoszenie kandydatury do Nagrody Doktorskiej musi zawierać:
o rozprawę doktorską w wersji elektronicznej,
o wszystkie recenzje rozprawy doktorskiej,
o uzasadnienie wniosku przygotowane przez promotora,
o oświadczenie autora o uzyskaniu stopnia naukowego doktora.
3. Zgłoszenia kandydatur są dostarczane do PTSM. Materiały muszą mieć postać plików typu pdf i zostać dostarczone pocztą elektroniczną na adres konkurs@nullptsm.edu.pl.

§ 6.
1. Wręczenie Nagród odbywa się podczas corocznych Konwencji PTSM.
2. Laureaci powiadamiani są o fakcie przyznania nagrody co najmniej na 10 dni przed rozpoczęciem Konwencji.
3. Wyniki konkursu Zarząd Główny PTSM zamieszcza na stronie internetowej Towarzystwa.

 

Do pobrania:

Regulamin Nagród Naukowych PTSM.

Formularz zgłoszeniowy - Nagroda Naukowa

Zgłoszenia kandydatur (formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami) muszą mieć postać plików typu pdf i zostać dostarczone pocztą elektroniczną na adres konkurs@nullptsm.edu.pl.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 czerwca 2019 r. 

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy pdf.

Formularz zgłoszeniowy docx.

Formularz zgłoszeniowy - Nagroda Doktorska

Zgłoszenia kandydatur (formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami) muszą mieć postać plików typu pdf i zostać dostarczone pocztą elektroniczną na adres konkurs@nullptsm.edu.pl.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 czerwca 2019 r. 

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy pdf.

Formularz zgłoszeniowy docx.

Newsletter PTSM

bądź zawsze na bieżąco!