Normy, wartości i instytucje we współczesnych stosunkach międzynarodowych

Publikacja  pod redakcją Elżbiety Stadtmuller i  Łukasza Fijałkowskiego po IV Ogólnopolskiej Konwencji PTSM, która odbyła się w listopadzie 2014 r. we Wrocławiu.

Na przestrzeni ostatnich trzech dekad na głównego konkurenta dotychczas dominujących w badaniach nad stosunkami międzynarodowymi paradygmatów realistycznego i liberalnego wyrósł konstruktywizm społeczny. Począwszy od krytyki skierowanej w stronę Kennetha N. Waltza w latach 80. XX wieku, konstruktywizm stał się jednym z kluczowych podejść skupiających uwagę na czynnikach niematerialnych w badaniach nad światem po zimnej wojnie. Przyjął, iż rzeczywistość materialna zależy od interpretacji i idei, które są nie tylko w naszych głowach, lecz mają charakter społeczny, ponieważ to, jak myślimy o świecie, wynika z dzielonych z innymi symboli, norm, wiedzy i języka

Tom 1 Spis Treści
Tom 2 Spis Treści

Edward Haliżak Wstęp
Łukasz Fijałkowski, Elżbieta Stadtmüller Wprowadzenie

CZĘŚĆ PIERWSZA
Wokół problemów teoretycznych

Karol Chwedczuk-Szulc, Andrzej Polus Konstruktywizm społeczny a prognozowanie w stosunkach międzynarodowych pobierz
Przemysław Mikiewicz Od teorii normatywnej do krytyki globalizacji pobierz
Aldona Tomczyńska Mit hegemonicznej stabilności? Rozważania nad normatywnymi aspektami teorii hegemonicznej stabilności   w nauce o stosunkach międzynarodowych pobierz
Magdalena Kozub-Karkut Liberalizm – charakterystyka teorii w świetle założeń A. Moravcsika pobierz
Aleksandra Kusztal Idealistyczna wizja stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa międzynarodowego w optyce Kościoła rzymskokatolickiego  w świetle encykliki «Pacem in Terris» pobierz
Sylwester Gardocki Państwo jako aktor stosunków międzynarodowych pobierz

CZĘŚĆ DRUGA
Reżimy i instytucje międzynarodowe: między teorią a praktyką

Marek Pietraś Teoria i praktyka reżimów międzynarodowych, czyli wartości, normy i instytucje w jednym pobierz
Teresa Łoś-Nowak Instytucje międzynarodowe w teorii i praktyce a problem odpowiedzialności pobierz
Grzegorz Gil Reżim użycia siły w późnowestfalskim ładzie międzynarodowym pobierz
Gracjan Cimek Wirtualizacja formy, materializacja treści – o kierunku rozwoju klubu BRICS pobierz
Karol Cienkus Czynniki ewolucji międzynarodowego systemu handlowego po 1995 roku pobierz
Katarzyna Kołodziejczyk Ewolucja miejsca krajów rozwijających się w międzynarodowym systemie handlowym pobierz
Marek Rewizorski Od kontestacji do supremacji – cztery spojrzenia na G20 pobierz
Bartłomiej E. Nowak Nowa rzeczywistość, nowe modele: organizacje globalnego zarządzania gospodarczego w ładzie międzynarodowym XXI w. pobierz
Anna Wróbel Implikacje negocjacji TTIP dla wielostronnego systemu handlowego pobierz
Karina Jędrzejowska Postępowanie upadłościowe dla suwerennych dłużników: mechanizmy i instytucjonalizacja pobierz
Paulina Matera Sankcje gospodarcze ONZ a sankcje państw w XXI wieku. Przypadek Iranu i Syrii pobierz
Rafał Ożarowski Specyfika funkcjonowania Specjalnego Trybunału dla Libanu pobierz
Beata Piskorska Unia Europejska jako normatywny reżim międzynarodowy (normative power) pobierz
Tomasz Młynarski Problem eksternalizacji norm i zasad energy «acquis communautaire» jako formy instytucjonalizacji zewnętrznego wymiaru polityki energetycznej Unii Europejskiej pobierz
Eugeniusz Brzuska Ramy instytucjonalne regionalnej pomocy publicznej udzielanej sektorowi MŚP w Polsce z funduszy unijnych w okresie 2007-2013 – próba podsumowania pobierz
Jarosław Sadłocha Instytucja Pokojowej Nagrody Nobla jako normatywny aktor stosunków międzynarodowych pobierz

CZĘŚĆ TRZECIA
Znaczenie multilateralizmu w procesach współpracy regionalnej

Małgorzata Pietrasiak Multilateralizm w badaniach nad regionalizmem wschodnioazjatyckim pobierz
Dominik Mierzejewski Analizy świata multipolarnego i multilateralnego w Chińskiej Republice Ludowej pobierz
Rafał Kwieciński Multilateralizm «z chińskim charakterem» pobierz
Karol Żakowski Koncepcja strategicznych stosunków opartych na wzajemnych korzyściach w relacjach Japonii z Chinami pobierz
Bogusława Drelich-Skulska, Sebastian Bobowski Rola ADB w regionalnych procesach rozwoju i integracji gospodarczej w XXI wieku pobierz
Anita Oberda-Monkiewicz Doświadczenia regionalizmu w Ameryce Łacińskiej: pomiędzy współpracą a fragmentaryzacją pobierz
Rafał Wordliczek Narkobiznes versus gospodarka rynkowa. Programy polityczno-gospodarcze Stanów Zjednoczonych adresowane do krajów subregionu andyjskiego na przełomie XX i XXI wieku pobierz
Michał Łuszczuk Zaangażowanie międzynarodowych instytucji parlamentarnych z Europy Północnej we współpracę w regionie Arktyki pobierz

CZĘŚĆ CZWARTA
Wartości i idee w analizach  bezpieczeństwa międzynarodowego

Marek Madej Interwencje międzynarodowe – wspólny wysiłek czy dyktat największego? Skala zaangażowania w misję a kontrola nad jej strategią i przebiegiem pobierz
Grzegorz Nycz Meandry promowania demokracji – analiza skutków amerykańskiej interwencji w Iraku pobierz
Stanisław Kosmynka Uwarunkowania i charakter hiszpańsko-marokańskiej współpracy w zakresie zwalczania terroryzmu pobierz
Robert Kłosowicz Etiopia oraz jej polityczne i militarne znaczenie w Rogu Afryki pobierz
Marta Antosz «Jihad tourism» – rola obozów dla uchodźców w Somalii, Kenii i Etiopii w procesie radykalizacji Amerykanów i Europejczyków pobierz
Irena Popiuk-Rysińska Humanizacja bezpieczeństwa międzynarodowego w działaniach Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych po zimnej wojnie pobierz

CZĘŚĆ PIĄTA
Znaczenie teorii sekurytyzacji  w badaniach nad bezpieczeństwem

Marek Musioł Regionalny kompleks bezpieczeństwa w Azji Środkowej po 1991 r. pobierz
Agata Wiktoria Ziętek Sekurytyzacja islamu w Europie pobierz
Artur Skorek Kwestia tzw. zagrożenia demograficznego w Izraelu w ujęciu wybranych postpozytywistycznych koncepcji stosunków międzynarodowych pobierz
Łukasz Fijałkowski, Jarosław Jarząbek Uwarunkowania bezpieczeństwa w Indonezji i Iranie pobierz
Bogusław Olszewski Cyberprzestrzeń w procesie konstruowania bezpieczeństwa pobierz
Justyna Misiągiewicz Teoria sekurytyzacji w analizie energetycznego wymiaru bezpieczeństwa międzynarodowego pobierz

CZĘŚĆ SZÓSTA
Rola mediów i tożsamości  w analizie stosunków międzynarodowych

Radosław Sajna TeleSUR i Al Jazeera jako multimedialne kanały propagandy sprzeciwu wobec globalnej dominacji pobierz
Wojciech Grabowski Tożsamość Zatoki Perskiej pobierz
Katarzyna Kamińska–Korolczuk Media w społeczeństwie wielonarodowościowym – przykład Estonii i Łotwy pobierz
Magdalena Tomala Normy i wartości narodu grenlandzkiego w obliczu wyzwań globalizacji pobierz
Joanna Grzela Równość płci jako fundament zrównoważonych społeczeństw nordyckich pobierz

Newsletter PTSM

bądź zawsze na bieżąco!