Współpraca międzynarodowa

Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych aktywnie działa na arenie międzynarodowej: bezpośrednio jak też pośrednio poprzez swoich członków. PTSM współpracuje z narodowymi stowarzyszeniami studiów międzynarodowych, jak też jest członkiem założycielem Światowego Komitetu Studiów Międzynarodowych (World International Studies Committee, WISC).

World International Studies Committee (WISC)

Inicjatorem utworzenia World International Studies Committee – WISC był słynny brytyjski badacz Barry Buzan. Początkowo doroczne konwencje ISA służyły jako forum konsultacji badaczy stosunków międzynarodowych z całego świata dotyczących możliwości utworzenia ogólnoświatowego stowarzyszenia. Od 2005 roku organizowane były w odstępach  trzyletnich międzynarodowe konwencje. W 2017 roku WISC został zarejestrowany w Szwajcarii jako międzynarodowe stowarzyszenie naukowe. PTSM jest członkiem założycielem WISC w obecnej formie.

Obecnie w ramach WISC działa 25 narodowych i regionalnych stowarzyszeń studiów międzynarodowych. W dniach 1-3 kwietnia 2017 r. pod auspicjami WISC jako organizacji pozarządowej zorganizowano w Tajpej piąty międzynarodowy Kongres Studiów Międzynarodowych (Fifth Global International Studies Conference). W czasie kongresu dokonano wyboru władz WISC. Przewodniczącym zarządu został prof. Gunther Hellmann z Niemiec. Do Zarządu została także wybrana reprezentująca PTSM dr Karina Jędrzejowska, której powierzono funkcję skarbnika WISC.

International Studies Association (ISA)

Stowarzyszenie Studiów Międzynarodowych (International  Studies  Association, ISA) jest jednym z najstarszych stowarzyszeń naukowych w zakresie problematyki międzynarodowej. ISA zostało założone w 1959 roku z inicjatywy badacze ze Stanów Zjednoczonych.

Jednym z głównych obszarów aktywności ISA jest organizacja corocznych konwencji, w których od 2013 roku uczestniczą również przedstawiciele PTSM.

Regionalne i krajowe stowarzyszenia studiów międzynarodowych

Oprócz aktywności na forum ISA i WISC polscy badacze stosunków międzynarodowych działają także aktywnie w innych międzynarodowych stowarzyszeniach studiów międzynarodowych, takich jak m.in.: