Wykłady dr. hab. Jakuba Zajączkowskiego w Sankt Petersburgu w ramach grantu MSZ

Grant MSZ

Loga

W dniach 15-19 listopada br. dr hab. Jakub Zajączkowski, dyrektor ISM WNPiSM UW, odbył wizytę w Petersburskim Uniwersytecie Państwowym na Wydziale Stosunków Międzynarodowych (WSM). Wizyta odbyła się w ramach prestiżowego grantu MSZ przyznanego PTSM nt. Polsko-Rosyjskie Forum Studiów nad Polską i Europą Środkową (zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Dyplomacja Publiczna 2017 – komponent II Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej 2017). Podczas wizyty dr hab. Jakub Zajączkowski przeprowadził serię wykładów nt.: Historical Heritage and Poland’s Foreign Policy: Case study of Poland’s relations with Asian Countries.

Podczas wizyty dr hab. Jakub Zajączkowski spotkał się również z badaczami WSM, m.in. Prof. Konstantinem Khudoleyem, szefem Katedry Europeistyki oraz dr. Artiomem Barynkinem, z którymi omówiono wspólne projekty naukowe.

Podczas wizyty dr hab. Jakub Zajączkowski wziął także udział wspólnie z dr. Piotrem Kajakiem, wicedyrektorem Polonicum UW, w spotkaniu w Instytucie Polskim w Sankt Petersburgu z nauczycielami języka polskiego oraz badaczami zainteresowanymi problematyką polską. Podczas spotkania zaprezentowano wspólne projekty ISM WNPiSM UW i Polonicum UW. Dr hab. Jakub Zajączkowski omówił także główne cele działania Centrów Studiów nad Polską i Europą Środkową na uczelniach w Azji.

Podczas wizyty  dr hab. Jakub Zajączkowski spotkał się także z: Anną Łazar, p.o. dyrektor Instytutu Polskiego w Sankt-Petersburgu oraz Andrzejem Chodkiewiczem, Konsulem Generalnym RP w Sankt Petersburgu.

Dr hab. Jakub Zajączkowski oraz dr Piotr Kajak wspólnie z władzami Instytutu Polskiego oraz Konsulatu Generalnego RP w Petersburgu wzięli również udział w premierze Dziadów Adama Mickiewicza na scenie petersburskiego Teatru TIUZ im. A. A. Briancewa (przedstawienie prezentowane przez Teatr Narodowy we współpracy z Teatrem Aleksandryjskim w ramach programu VI Międzynarodowego Forum Kulturalnego, odbywającego się w Sankt Petersburgu w dniach 15–19 listopada).

Dr hab. Jakub Zajączkowski i dr Piotr Kajak po spektaklu udzielili wywiadu w Polskim Radiu o stosunkach polsko – rosyjskich i współpracy naukowej oraz kulturalnej (audycja „Polska i Świat”, 18 listopada, 2018 r.).

Link do audycji: https://www.polskieradio.pl/7/1692/Artykul/1927856,Polska-i-Swiat-18112017 (od 16. minuty).

Kalendarz

Brak nadchodzących wydarzeń