III Konwencja PTSM. Znaczenie realizmu dla rozwoju nauki o stosunkach międzynarodowych: typologia i klasyfikacja, badanie polityki zagranicznej państwa i stosunków międzynarodowych

III Ogólnopolska Konwencja
Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych

Bielsko-Biała, 9 listopada 2013

Celem Konwencji jest:

  1. Ukazanie wpływu realizmu na kształtowanie się dyscypliny nauka o stosunkach międzynarodowych
  2. Identyfikacja założeń poszczególnych podejść realizmu: realizm tradycyjny, strukturalny realizm, realizm defensywny a ofensywny, realizm-neorealizm.
  3. Ocena znaczenia realizmu w objaśnieniu zachowań państw i zrozumieniu właściwości i istoty współczesnych stosunków międzynarodowych.
Zakres tematyczny

Planowana jest krótka sesja plenarna w czasie której referaty wprowadzające wygłoszą: prof. dr hab. J. Czaputowicz, prof. dr hab. E. Haliżak i prof. dr hab. T. Łoś-Nowak.

Koordynatorzy naukowi Konwencji

1/ Prof. Jacek Czaputowicz
2/ Prof. Edward Haliżak

Koordynatorzy organizacyjni

1. mgr Sylwia Para – z ramienia Zarządu Głównego PTSM
2. dr Rafał Kwieciński – z ramienia Oddziału PTSM w Bielsku Białej

Newsletter PTSM

bądź zawsze na bieżąco!