IV Konwencja PTSM. Normy, wartości i instytucje we współczesnych stosunkach międzynarodowych

IV Ogólnopolska Konwencja
Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych

Wrocław, 14-15 listopada 2014

Celem tegorocznej Konwencji Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych jest skupienie uwagi na roli i znaczeniu norm, wartości i instytucji we współczesnych stosunkach międzynarodowych, zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznych studiów przypadku.

Koordynatorzy naukowi Konwencji

1/ Prof. Elżbieta Stadtmüller
2/ Prof. Edward Haliżak
3/ dr Łukasz Fijałkowski

Koordynatorzy organizacyjni

1. mgr Sylwia Para – z ramienia Zarządu Głównego PTSM
2. dr Łukasz Fijałkowski – z ramienia Oddziału PTSM we Wrocławiu
3. dr Renata Kunert-Milcarz – z ramienia Oddziału PTSM we Wrocławiu

Opłata konferencyjna

Konwencja odbędzie się w dniach 14-15 listopada 2014 roku w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. Koszarowa 3/21, Wrocław).

UDZIAŁ W KONWENCJI BEZ REFERATU

Osoby zainteresowane udziałem w Konwencji bez referatu proszone są o wysłanie e-maila na adres  konwencja@nullptsm.edu.pl oraz o uiszczenie opłaty w wysokości 200 zł na konto PTSM.

Konto: PTSM ul. Żurawia 4 s. 503 00-503 Warszawa
Millenium Bank S.A. 37 1160 2202 0000 0001 6154 2677
Dopisek: „Konwencja 2014”

Newsletter PTSM

bądź zawsze na bieżąco!