Badanie polityki zagranicznej państwa. Stany Zjednoczone, Azja Wschodnia, Bliski Wschód & Ameryka Łacińska

Pod redakcją Pauliny Matery, Małgorzaty Pietrasiak, Radosława Bani, Michała Stelmacha
Rambler Press 2017

Spis treści

Wstęp

część pierwsza
Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych

Analizy wywiadu jako źródło do badań polityki zagranicznej i bezpieczeństwa USA
Andrzej Mania

Ewolucja interesu narodowego USA po 1989
Rafał Wordliczek

Czynniki krajowe kształtujące politykę zagraniczną USA na przykładzie konfliktu ze Szwajcarią związanego z tajemnicą bankową i ułatwianiem unikania płacenia podatków amerykańskim podatnikom przez szwajcarskie banki. Ustawa FATCA i jej geneza
Anna Pruska

Stany Zjednoczone wobec wyzwania modernizacji – cele, uwarunkowania i ograniczenia polityki zagranicznej
Marcin Fatalski

część druga
Azja Wschodnia. Nowe elementy polityki zagranicznej Chin i Japonii

Dyplomacja energetyczna Chin – zewnętrzny wymiar polityki energetycznej
Łukasz Gacek

Wybrane aspekty polityczne, gospodarcze i militarne w stosunkach chińsko-amerykańskich w XXI wieku
Robert Jakimowicz

Zbieżność interesów i konflikt nacjonalizmów: Polityka zagraniczna Japonii wobec Korei Południowej za rządów drugiego gabinetu Abe
Karol Żakowski

Kwestie bezpieczeństwa a polityka zagraniczna Indonezji
Łukasz Fijałkowski

Kierunki polityki zagranicznej Republiki Chińskiej na Tajwanie
Ewa Trojnar

część trzecia
Bliski Wschód i Afryka Północna. Bezpieczeństwo i polityka zagraniczna państw regionu

Uwarunkowania selektywnej sekurytyzacji zagrożeń w polityce zagranicznej Iranu
Jarosław Jarząbek

Polityka zagraniczna Izraela wobec aktualnych wydarzeń na Bliskim Wschodzie
Marcin Szydzisz

Zmiana polityki zagranicznej Turcji na Bliskim Wschodzie w drugiej dekadzie XXI wieku
Kinga Smoleń

Strategia Pakistanu wobec Afganistanu po 2001 roku; geneza, reperkusje i perspektywy
Agnieszka Kuszewska

Polityka zagraniczna Libanu wobec Iranu w XXI wieku
Rafał Ożarowski

„Ewolucja” polityki zagranicznej Tanzanii
Andrzej Polus

część czwarta
Międzynarodowa rola państw Ameryki Łacińskiej

Uwarunkowania i płaszczyzny stosunków wenezuelsko-irańskich w okresie rządów prezentów Hugo Chaveza i Nicolasa Maduro
Stanisław Kosmynka

Newsletter PTSM

bądź zawsze na bieżąco!