Badanie polityki zagranicznej państwa. Wymiar europejski

Pod redakcją Małgorzaty Pietrasiak, Joanny Ciesielskiej-Klikowskiej & Stanisława Kosmynki
Rambler Press 2017

Spis treści

Wstęp

część pierwsza
Wybrane elementy analizy teorii polityki zagranicznej Polski

Dyplomacja samorządowa w polskim modelu nowej dyplomacji publicznej
Beata Ociepka

Rola paryskiej „Kultury” w kształtowaniu polskiej polityki wschodniej w latach 1989–2014
Marcin Frenkel

Udział mediów alternatywnych w kształtowaniu wizerunku Ukrainy. Euromajdan w polskim dyskursie medialnym
Iryna Kukharuk

Promocja Marki Polska. Podsumowanie Światowych Dni Młodzieży
Aleksandra Chmielewska

Działalność ministra spraw zagranicznych Stefana Mellera (31.10.2005 – 9.05.2006) w świetle modeli decyzyjnych G. Allisona
Agnieszka Orzelska-Stączek

Legitymacja w operacjach budowania państwa po 1990 r.
Grzegorz Gil

Dyplomacja edukacyjna. Próba definicji
Anna Derelkowska-Misiuna

część druga
Europejskie konteksty polityki zagranicznej

Polityka zagraniczna UE w wymiarze zagranicznym
Katarzyna Kołodziejczyk

Współpraca wywiadowcza jako płaszczyzna WPBiO UE
Artur Gruszczak

Specyfika WPZiB UE jako międzyrządowego obszaru współpracy w ramach stosunków zewnętrznych UE
Joanna Starzyk-Sulejewska

Rola WPZiB w ramach stosunków zewnętrznych UE w kontekście polityki Unii wobec państw sąsiedzkich
Paula Marcinkowska

Dyskursywne punkty węzłowe w eurosceptycznym dyskursie na temat unijnej polityki wsparcia rozwojowego
Filip Tereszkiewicz

Dyplomacja publiczna jako narzędzie kształtowania polityki zagranicznej państw małych. Przypadek Szwajcarii
Magdalena Ratajczak, Marta Ryniejska-Kiełdanowicz

Kluczowe pół wieku hiszpańskiej polityki zagranicznej: mniej znane fakty z czasów kiedy Hiszpania utraciła mocarstwową pozycję
Małgorzata Mizerska-Wrotkowska

Międzynarodowa działalność Rady Nordyckiej i Nordyckiej Rady Ministrów
Joanna Grzela

część trzecia
Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej

Paradyplomacja na przykładzie międzynarodowych oddziaływań regionów Federacji Rosyjskiej
Maciej Raś

 

Newsletter PTSM

bądź zawsze na bieżąco!