Badanie polityki zagranicznej państwa

Pod redakcją Edwarda Haliżaka
Rambler Press 2018

Praca zbiorowa o badaniu polityki zagranicznej została napisana przez badaczy stosunków międzynarodowych w duchu pragmatyzmu i podejścia transdyscyplinarnego. Jej autorzy żywią nadzieje, że znajdzie ona zastosowanie w dydaktyce polityki zagranicznej w ramach kierunku stosunki międzynarodowe a zawarte w niej propozycje ujęć badawczych będą rozwijane i weryfikowane.

Newsletter PTSM

bądź zawsze na bieżąco!