DYSCYPLINA STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE: PROCES WYODRĘBNIANIA

 

 

Szanowni Państwo,

 

W nawiązaniu do wiadomości prof. E. Haliżaka, przewodniczącego PTSM, z 28 października 2022 roku na temat rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, w którym „stosunki międzynarodowe” uzyskały status dyscypliny naukowej w dziedzinie nauk społecznych, chcielibyśmy przedstawić Państwu najważniejsze fakty związane z procesem zainicjowanym przez PTSM dotyczącym formalnego wyodrębnienia dyscypliny, które miały miejsce w latach 2021-2022:

1. Wniosek zainicjowany przez PTSM z 20 sierpnia 2021 r. podpisany przez 14 badaczy, przedstawicieli różnych uczelni (załącznik nr 1);

2. Spotkanie 1 lutego 2022 r. z Ministrem Nauki i Edukacji prof. Przemysławem Czarnkiem przedstawicieli PTSM, to jest: prof. Edwarda Haliżaka, prof. Marka Pietrasia, dra hab. Karola Karskiego, prof. UW, dr hab. Beatę Piskorską, prof. KUL i dra hab. Jakuba Zajączkowskiego (załącznik nr 2);

3. Od marca do czerwca 2022 r. ponad 40 badaczy z ponad 11 różnych uczelni wysłało do Ministra Nauki i Edukacji listy z poparciem inicjatywy utworzenia samodzielnej dyscypliny Stosunki Międzynarodowe. Lista osób, które wsparły wniosek w ten sposób w załączeniu (załącznik nr 3);

4. Spotkanie w dniu 15 czerwca 2022 r. z wiceministrem prof. Włodzimierzem Bernackim przedstawicieli PTSM, to jest: prof. E. Haliżaka, dra hab. K. Karskiego, prof. UW oraz prof. M. Pietrasia.

5. Po zainicjowaniu konsultacji publicznych w związku z opublikowaniem w końcu czerwca br. projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych zostały przygotowane stanowisko PTSM dotyczące utworzenia dyscypliny zawarte w trzech niżej wymienionych i załączonych pismach:

A. List z 5 lipca 2022 roku do Ministra Nauki i Edukacji w sprawie utworzenia dyscypliny „stosunki międzynarodowe” podpisany przez prof. Edwarda Haliżaka, dra hab. Karola Karskiego, prof. UW (załącznik nr 4);

B. List dotyczący utworzenia dyscypliny „stosunki międzynarodowe” z 3 sierpnia 2022 r. podpisany przez prof. Edwarda Haliżaka, dra hab. Jakuba Zajączkowskiego. List był odpowiedzią na listy przeciwników utworzenia dyscypliny, które pojawiły się podczas konsultacji (załącznik nr 5);

C. List dotyczący utworzenia dyscypliny „stosunki międzynarodowe” z 24 sierpnia 2022 r. podpisany przez prof. Edwarda Haliżaka, prof. Marka Pietrasia, dra hab. Jakuba Zajączkowskiego. Odpowiedz na listy przeciwników utworzenia dyscypliny, które pojawiły się podczas konsultacji (załącznik nr 6).

    Wskazane powyżej i udostępnione dokumenty najlepiej obrazują wspólny wysiłek osób czynnie popierających utworzenie dyscypliny „stosunki międzynarodowe”, który został zwieńczony sukcesem. Jest to wspólny sukces, za którego osiągnięcie wszystkim Państwu, którzy się do niego przyczyniliście, jak i każdemu z osobna składamy ogromne podziękowania.

 

Z wyrazami szacunku,

Edward Haliżak

Marek Pietraś

Jakub Zajączkowski

 
 

Newsletter PTSM

bądź zawsze na bieżąco!