Encyklopedia stosunków międzynarodowych

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Scholar ukazała się

 

 

ENCYKLOPEDIA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 

 

 

pod redakcją Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych,

prof. dra hab. Edwarda Haliżaka.

 

 

 

Wśród Autorek i Autorów poszczególnych rozdziałów tej publikacji są Członkinie i Członkowie Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych.

 
 

 

 

Z recenzji prof. dra hab. Marka Pietrasia:

„Encyklopedia stosunków międzynarodowych jest z wielu powodów publikacją wyjątkową i długo oczekiwaną przez wspólnotę badaczy stosunków międzynarodowych w Polsce. Wyróżnia ją – po pierwsze – unikalna koncepcja porządkowania wiedzy na temat ontologii i epistemologii stosunków międzynarodowych w warunkach przyspieszenia zmiany systemu międzynarodowego. Starannie przemyślano strukturę prezentowanych treści, łącząc wiedzę teoretyczną i metodologiczną […]. Po drugie, ważna jest forma prezentowania treści poszczególnych haseł. Zawierają one wyraźny komponent analizy ontologii danego zjawiska, ujmują je jako problem stosunków międzynarodowych i jako rodzaj stosunków społecznych. Po trzecie, uwagę zwraca dobór autorów tekstów, którzy w zdecydowanej większości są uznanymi specjalistami w podejmowanej tematyce. Po czwarte,  Encyklopedia w pewnym sensie jest przeglądem stanu badań międzynarodowych w ośrodkach akademickich w Polsce w wyjątkowym momencie formalnego wyodrębnienia dyscypliny „stosunki międzynarodowe” i pokazuje wieloletnie tradycje prowadzonych badań oraz ich osadzenie w stanie badań w nauce światowej.”

 
wprowadzenia prof. dra hab. Edwarda Haliżaka:

Encyklopedia obejmuje 45 autorskich rozdziałów zrealizowanych przez badaczy wywodzących się z sześciu uniwersytetów, z których każdy ma własną tradycję badań stosunków międzynarodowych. Stanowi zbiór indywidualnych opracowań naukowych, w których udziela się odpowiedzi na pytania, co badać i jak badać dany aspekt dyscypliny SM. Każde z nich zawiera nie tylko ocenę stanu badań, lecz także propozycje nowych postulatów badawczych.”

 
Zespół autorski:
 • Marcin Adamczyk,
 • Agnieszka Bógdał-Brzezińska,
 • Jerzy Ciechański,
 • Alicja Curanović,
 • Adriana Dudek,
 • Hanna Dumała,
 • Joanna Dyduch,
 • Łukasz Fijałkowski,
 • Grzegorz Gil,
 • Wojciech Grabowski,
 • Anna Grzywacz,
 • Edward Haliżak (redaktor naukowy),
 • Dorota Heidrich,
 • Maciej Herbut (sekretarz Encyklopedii),
 • Aleksandra Jarczewska,
 • Karina Jędrzejowska,
 • Magdalena Kozub-Karkut,
 • Iwona Krzyżanowska-Skowronek,
 • Brygida Kuźniak,
 • Larysa Leszczenko,
 • Katarzyna Marzęda-Młynarska,
 • Paulina Matera,
 • Bartosz Michalski,
 • Joanna Mormul,
 • Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz,
 • Anita Oberda-Monkiewicz,
 • Andrzej Polus,
 • Tomasz Pugacewicz,
 • Hanna Schreiber,
 • Anna M. Solarz,
 • Beata Surmacz,
 • Karol Szulc,
 • Anna Umińska-Woroniecka,
 • Anna Wróbel,
 • Małgorzata Zachara-Szymańska,
 • Jakub Zajączkowski,
 • Agata W. Ziętek

 

Encyklopedię można nabyć na stronie Wydawnictwa Naukowego Scholar oraz w księgarniach naukowych na terenie całego kraju.

Newsletter PTSM

bądź zawsze na bieżąco!