Global Politics in the 21st Century: Between Regional Cooperation and Conflicts

PTSM_logotyp_basic_pl_czerwony_small

 

I tom anglojęzyczny PTSM poświęcony relacjom regionalnym:

 

Global Politics in the 21st Century:

Between Regional Cooperation and Conflicts

pod redakcją:
Andrzeja Mani
Marcina Grabowskiego
Tomasza Pugacewicza

 

Z przyjemnością informujemy, że w szwajcarskim wydawnictwie Peter Lang ukazała się monografia pt. Global Politics in the 21st Century: Between Regional Cooperation and Conflicts (Peter Lang, Berlin et al. 2019, ss. 309) współredagowana przez prof. Andrzeja Manię, dr. Marcina Grabowskiego oraz dr. Tomasza Pugacewicza.

Publikacja poświęcona jest przede wszystkim problematyce regionalizmu w stosunkach międzynarodowych, zarówno w odniesieniu do integracji regionalnej, jak i rywalizacji w poszczególnych częściach świata. Łącznie liczy ona dwanaście rozdziałów. Fragmenty dostępne są w  serwisie Academia.edu.

Inspiracją do powstania tomu była VII Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych Myśleć globalnie, działać regionalnie: studia regionalne w perspektywie nauki o stosunkach międzynarodowych, zorganizowana na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w dniach 9–10 listopada 2017 r.

Książka została wydana w serii International Relations in Asia, Africa and the Americas, której redaktorami są prof. Andrzej Mania i dr Marcin Grabowski.

W przygotowaniu znajduje się II tom poświęcony polityce USA w poszczególnych regionach świata.

 

Newsletter PTSM

bądź zawsze na bieżąco!