Nagrody naukowe PTSM za 2020 rok – rozstrzygnięcie konkursu

Realizm_neoklasyczn_okladkay
Instrumentalizacja Prawa Miedzynarodowego Libron Tytul Instrumentalizacja Prawa Miedzynarodowego Na Przykladzie Polski Jako Strony Konwencji Stambulskiej

Na posiedzeniu w dniu 13 października 2021 r. Kapituła Konkursowa pod przewodnictwem prof. dra hab. Andrzeja Mani rozstrzygnęła konkurs na najlepszą monografię naukową z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych opublikowaną w 2020 roku (Nagroda Naukowa) oraz na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych obronioną w 2020 roku (Nagroda Doktorska).

 

Kapituła obradowała w składzie:

 • prof. dr hab. Andrzej Mania – Przewodniczący Kapituły
 • prof. UMCS Hanna Dumała – Sekretarz Kapituły
 • prof. UŁ Radosław Bania
 • prof. dr hab. Artur Gruszczak
 • prof. dr hab. Edward Haliżak
 • dr hab. prof. UKSW Elżbieta Karska
 • prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak
 • dr hab, prof. UWr. Bartosz Michalski
 • dr hab, prof. WSAIB Rafał Ożarowski
 • dr hab. Konrad Pawłowski
 • dr Rafał Wiśniewski

 

W kategorii Nagród Naukowych Kapituła przyznała nagrodę oraz wyróżnienie.

 

Nagrodę otrzymała Pani Magdalena Kozub-Karkut za książkę pt. Realizm neoklasyczny w perspektywie teorii stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego).

 

Wyróżnienie przyznano książce Brygidy Kuźniak i Piotra Obacza pt. Instrumentalizacja prawa międzynarodowego na przykładzie Polski jako strony konwencji stambulskiej (Wydawnictwo Libron).

 

W kategorii Nagroda Doktorska za rok 2020 nagrody nie przyznano.

 

Serdecznie gratulujemy i zachęcamy badaczy stosunków międzynarodowych do wzięcia udziału w kolejnych edycjach Konkursu!

 

Szczegóły kolejnej edycji konkursu zostaną ogłoszone wkrótce!

 

Newsletter PTSM

bądź zawsze na bieżąco!