Nagrody naukowe PTSM za 2021 rok – rozstrzygnięcie konkursu

Pobrane (1)
Pobrane

Na posiedzeniu w dniu 17 października 2022 r. Kapituła Konkursowa pod przewodnictwem prof. dra hab. Andrzeja Mani rozstrzygnęła konkurs na najlepszą monografię naukową z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych opublikowaną w 2021 roku (Nagroda Naukowa) oraz na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych obronioną w 2021 roku (Nagroda Doktorska).

 

Kapituła obradowała w składzie:

 • prof. dr hab. Andrzej Mania – Przewodniczący Kapituły
 • prof. UMCS Hanna Dumała – Sekretarz Kapituły
 • prof. UŁ Radosław Bania
 • prof. dr hab. Artur Gruszczak
 • prof. dr hab. Edward Haliżak
 • dr hab. prof. UKSW Elżbieta Karska
 • prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak
 • dr hab, prof. UWr. Bartosz Michalski
 • dr hab, prof. WSAIB Rafał Ożarowski
 • dr hab. Konrad Pawłowski
 • dr Rafał Wiśniewski

 

W kategorii Nagród Naukowych Kapituła przyznała nagrodę oraz wyróżnienie.

 

Nagrodę otrzymała Pani Anna Moraczewska za książkę pt. Zarządzanie ryzykiem na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej (Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej).

 

Wyróżnienie otrzymał Pan Andrzej Gałganek za książkę pt. Filozofia nauki o stosunkach międzynarodowych. Ontologia. Epistemologia. Metodologia (Universitas). 

 

Nagrodę Doktorską otrzymał Pan Tomasz Morozowski za pracę pod tytułem Polityka Republiki Federalnej Niemiec wobec mocarstw wschodzących po 2004 roku, napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Krzysztofa Malinowskiego.

 

Serdecznie gratulujemy i zachęcamy badaczy stosunków międzynarodowych do wzięcia udziału w kolejnych edycjach Konkursu

 

 

Newsletter PTSM

bądź zawsze na bieżąco!