Nagrody naukowe PTSM za 2022 rok – rozstrzygnięcie konkursu

9781032112800

Na posiedzeniu w dniu 11 października 2023 r. Kapituła Konkursowa pod przewodnictwem prof. dra hab. Andrzeja Mani rozstrzygnęła konkurs na najlepszą monografię naukową z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych opublikowaną w 2022 roku (Nagroda Naukowa) oraz na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych obronioną w 2022 roku (Nagroda Doktorska).

Kapituła obradowała w składzie:

 • prof. dr hab. Andrzej Mania – Przewodniczący Kapituły
 • prof. UMCS Hanna Dumała – Sekretarz Kapituły
 • prof. UŁ Radosław Bania
 • prof. dr hab. Edward Haliżak
 • dr hab. prof. UKSW Elżbieta Karska
 • prof. dr hab. Robert Kłosowicz
 • prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak
 • prof. UWr. Bartosz Michalski
 • prof. WSAIB Rafał Ożarowski
 • dr hab. Konrad Pawłowski
 • dr Rafał Wiśniewski

W kategorii Nagród Naukowych za najlepszą oryginalną autorską monografię naukową z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych opublikowaną w 2022 roku nagrodę otrzymał Pan Damian Strycharz za książkę pt. Role Theory and Russian Foreign Policy. Rolling Changes in National Role Conceptions (Wydawnictwo Routledge).

Kapituła doceniła podjęcie ważnej badawczo problematyki, a także strukturę pracy, która dobrze przysłużyła się jakości i precyzji wywodu. Podkreślono również, iż praca przyczynia się do zwiększenia zrozumienia formowania polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej i zachowania tego państwa na arenie międzynarodowej.

W kategorii Nagroda Doktorska nagrodę otrzymał Pan Piotr Sieniawski za pracę pod tytułem De facto States in the Post-Soviet Area, napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Radosława Zenderowskiego.

Nagrodzona praca stanowi ambitny oraz ważny zarówno dla nauki, jak i praktyki stosunków międzynarodowych, projekt naukowo-badawczy, potwierdzający wysokie kompetencje badawcze, świadomość teoretyczną, wiedzę i kulturę metodologiczną Autora. Doceniono także fakt, że praca w dużej mierze oparta została na wynikach przeprowadzonych przez Autora badań terenowych.

 

Nagrodzonym i promotorowi serdecznie gratulujemy i zachęcamy badaczy stosunków międzynarodowych do wzięcia udziału w kolejnych edycjach Konkursu! 

 

 

Newsletter PTSM

bądź zawsze na bieżąco!